Presentasjoner fra nabomøte

Presentasjonene fra nabomøtet på Åsland den 18. november er nå lagt ut.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Engasjement på nabomøte
Onsdag den 18. november ble det arrangert nabomøte på riggområdet på Åsland. Jernbaneverket presenterte entreprenøren, Acciona Ghella JV som startet sine arbeider i juni i år. Acciona Ghella la fram sine planer for anleggsvirksomheten framover. Jernbaneverket takker for godt oppmøte og engasjement under møtet. Vi vil komme tilbake med ytterligere tilbakemelding på spørsmål fra møtet i vårt neste nyhetsbrev som kommer mandag den 30. november. 

Presentasjonene fra møtet ligger tilgjengelig til høyre i denne saken. 

Frekvens på nyhetsbrev
Som det ble informert om på nabomøtet vil dette nyhetsbrevet framover bli sendt ut hver fjerde uke. Neste ordinære nyhetsbrev blir sendt ut mandag 30. november. Prosjektet har opprettet en Facebook-side; www.facebook.com/follobanen. Vi håper at Facebook-siden og nyhetsbrevets nye frekvens vil totalt sett gi naboene god informasjon om prosjektet. 

Sms-varsling om sprengning
Ønsker du sms-varsling kort tid før hver sprengning, melder du deg på ved å sende sms-melding med teksten ÅSLAND TUNNEL til telefonnr. 26112. Er du påmeldt, men ønsker å melde deg av, sender du sms-melding ÅSLAND TUNNEL STOPP til telefonnr. 26112. Tjenesten er gratis.

 Kontaktinformasjon Jernbaneverket

-  Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt tunnel/Åsland, Gro Haldis Elden: 

e-post gro.haldis.elden@jbv.no, telefonnr. 994 75 686.

-  Byggeleder støytiltak Åsland, Ingar Melby i samarbeid med Henrik Manstad

E-post ingar.melby@jbv.no eller tlf. 994 28 877

-  Vakttelefon Åsland (går direkte til våre ansatte på anleggsområdet): telefonnr. 479 74 571.

Påmelding informasjonsbrev
Du som får dette informasjonsbrevet, har meldt deg på ved å gi oss din e-postadresse. Vennligst si fra til naboer og andre som kan ha interesse av denne informasjonen. De melder seg på ved å sende en e-post til follobanen@jbv.nomerket “Åsland”. Hvis noen ikke har tilgang til e-post, kan de ringe oss og få informasjonsbrevet tilsendt på annet vis.

Fakta om Follobanen
Follobanen blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til Ski er Norges største samferdselsprosjekt. Prosjektet omfatter byggingen av det som blir landets lengste jernbanetunnel på 20 kilometer og nytt kollektivknutepunkt på Ski. Follobanen skal være ferdig i slutten av 2021. Mer informasjon finner du på våre internettsiderwww.jernbaneverket.no/follobanen