Presentasjoner fra nabomøte

Presentasjonene fra nabomøtet på Åsland den 2. mars er nå lagt ut.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Naboer og grunneiere hadde funnet veien til informasjonsmøte på Åsland i går. Tema for møtet var status og fremdrift for anleggsarbeidene på Åsland, og var en oppfølging av møtet fra 18. november i fjor.

Jernbaneverket takker for engasjementet og tilbakemeldingene under møtet. Innspill fra salen vil bli fulgt opp, blant annet når det gjelder feilkjøring i Maurtuveien.

Presentasjonene ligger tilgjengelig til høyre i denne saken. Mer informasjon om anleggsarbeidene på Åsland kommer i neste nyhetsbrev som sendes ut tirsdag den 5. april. 

Prosjektleder Anne Kathrine Kalager i Jernbaneverket forteller hvordan anleggsområdet på Åsland vil se ut når det står ferdig over sommeren. Foto: Acciona Ghella.