Informasjonsbrev Åsland januar

Dette er blant aktivitetene ved anleggsområdet på Åsland i januar.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Jernbaneverket (JBV) ønsker på denne måten å gi ytterligere informasjon om aktuelle aktiviteter ved anleggsområdet på Åsland. Det er viktig for Follobaneprosjektet å holde god kontakt med nabolaget under utbyggingen av Follobanen. Vi holder løpende kontakt med vår entreprenør Acciona Ghella, og formidler gjerne beskjeder og innspill. Vår entreprenør, er opptatt av å tilrettelegge slik at ulempen blir så liten som mulig i det som er en omfattende anleggsvirksomhet. Dette nyhetsbrevet kommer ut den første mandagen i måneden, og neste utgave distribueres mandag den 1. februar. Vi ønsker våre naboer et godt nytt år!

Fabrikkene reiser seg
Betongelement-fabrikkene på øvre anleggsområde er under oppføring. Det blir mye byggeaktivitet fremover for å ferdigstille resten av fabrikkområdet og tilhørende installasjoner. Området nordøst for anleggsområdet skal fylles med tunnelmasse, og entreprenøren jobber nå med å etablere veier og legge til rette her.  

Se også de siste bildene fra anlegget som vi la ut på våre nettsider før jul: Full fart i produksjonen

Når det gjelder støy vil mye av aktiviteten være tilsvarende som i desember, med noen endringer. Det vil bli mer aktivitet ved området nordøst for anleggsområdet med utlegging av masser. Det vil være noen mindre grøftesprengninger på øvre nivå, men mindre knusing av masser enn tidligere.

Monteringshaller i fjellet
Monteringshallene som ligger ca. 1 km inn i fjellet, og 100 meter under bakken i Grønliåsen, er nå ferdig sprengt ut. Det som gjenstår nå er sprengning av evakueringstunneler nær monteringshallene. Disse arbeidene vil pågå fram til påske. Parallelt pågår sprengningsarbeid med en 2,7 km lang rømningstunnel. Rømningstunnelen går nordover langs med hovedløpene av tunnelen i retning Ljabru. Du kan lese mer om sprengningsarbeidene i nabovarselet som ble sendt ut før jul.

Til våren kommer delene til den første tunnelboremaskinen til anlegget på Åsland. Fjellhallene skal nå klargjøres for montering av denne og de tre andre TBMene.
 

Oppdatert brosjyre om jernbanetunneler
Brosjyren «Slik bygges jernbanetunneler» tar for seg tre ulike metoder for tunneldriving, og tiltak  for å unngå at tunnelarbeider påfører skader på omgivelsene. Les brosjyren på våre nettsider, eller ta kontakt med oss så kan vi sende deg et papireksemplar.

Sprengningsarbeidene i Grønliåsen i dagens ØB
«Buldringen kommer fra sprengsalver 100 meter under bakken i Grønliåsen, og støyen avtar ved påske» skriver Østlandets blad i dagens utgave. Flere naboer på Tårnåsen har lurt på hva buldringen skyldes, og informasjonen fra Jernbaneverket hadde ikke nådd alle de som ble berørt. Derfor gikk Jernbaneverket rett før jul ut med informasjon til et større område. Hundre meter under bakken i Grønliåsen er det sprengt ut to store haller der Jernbaneverkets entreprenør skal montere tunnelboremaskinene. Disse arbeidene pågår også på natt, men ikke i innsovingsperioden mellom kl. 23.00 til 01.00. Jernbaneverket beklager de ulemper som arbeidene medfører, men håper på forståelse for at dette er nødvendige arbeider.
http://www.oblad.no/oppegard/nyhet/follobanen/stoyen-fra-follobanen-avtar-ved-paske/s/5-68-137927 (kun for abonnementer av Østlandets Blad).

Følg oss på Facebook
Prosjektet har opprettet en Facebook-side; www.facebook.com/follobanen. Her vil det legges ut nyheter fra hele Follobaneprosjektet. Vi håper at Facebook-siden og nyhetsbrevets nye frekvens vil totalt sett gi naboene god informasjon. Du trenger ikke ha egen profil på Facebook for å lese informasjon på siden – den kan også brukes som en vanlig webside. For å legge igjen en kommentar eller gi annen tilbakemelding må du ha en egen profil.

Sms-varsling om sprengning
Ønsker du sms-varsling kort tid før hver sprengning, melder du deg på ved å sende sms-melding med teksten ÅSLAND TUNNEL til telefonnr. 26112. Er du påmeldt, men ønsker å melde deg av, sender du sms-melding ÅSLAND TUNNEL STOPP til telefonnr. 26112. Tjenesten er gratis.

 Kontaktinformasjon Jernbaneverket
-  Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt tunnel/Åsland, Gro Haldis Elden: 
e-post gro.haldis.elden@jbv.no, telefonnr. 994 75 686.
-  Byggeleder støytiltak Åsland, Ingar Melby i samarbeid med Henrik Manstad: 
e-post ingar.melby@jbv.no, telefonnr. 994 28 877.
-  Vakttelefon Åsland (går direkte til våre ansatte på anleggsområdet): telefonnr. 479 74 571.

Påmelding informasjonsbrev
Du som får dette informasjonsbrevet, har meldt deg på ved å gi oss din e-postadresse. Vennligst si fra til naboer og andre som kan ha interesse av denne informasjonen. De melder seg på ved å sende en e-post til follobanen@jbv.no merket “Åsland”. Hvis noen ikke har tilgang til e-post, kan de ringe oss og få informasjonsbrevet tilsendt på annet vis.

Fakta om Follobanen
Follobanen blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til Ski er Norges største samferdselsprosjekt. Prosjektet omfatter byggingen av det som blir landets lengste jernbanetunnel på 20 kilometer og nytt kollektivknutepunkt på Ski. Follobanen skal være ferdig i slutten av 2021. Mer informasjon finner du på våre internettsider www.jernbaneverket.no/follobanen