Informasjonsbrev Åsland april 2016

Informasjon om Åsland anleggsområde for april 2016.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Jernbaneverket (JBV) ønsker å gi ytterligere informasjon om aktuelle aktiviteter ved anleggsområdet på Åsland. Det er viktig for Follobaneprosjektet å holde god kontakt med nabolaget under utbyggingen av Follobanen. Sammen med vår entreprenør Acciona Ghella, er vi opptatt av å tilrettelegge for at ulempene blir så små som mulig under den omfattende anleggsvirksomheten. Vi holder løpende kontakt med entreprenøren, og formidler gjerne beskjeder og innspill. Dette nyhetsbrevet kommer ut hver første tirsdag i måneden, og neste utgave distribueres tirsdag 3. mai.

Fra byggeplass til produksjon
Øvre del av anleggsområdet på Åsland vil utover våren og sommeren gå fra å være en byggeplass til å bli et industrielt produksjonsanlegg i drift. Området består av en stor fabrikk for produksjon av betongelementer, betongblandeverk, knuseverk og systemer for å håndtere pukk og grus. Entreprenøren Acciona Ghella Joint Venture planlegger oppstart av den første delen av betongblandeverket og elementfabrikken i april/mai.  Utover våren og sommeren vil de øvrige delene av fabrikken og andre installasjoner tas i bruk fortløpende. På våre Facebook-sider kan du se en video av hvordan området vil se ut når det er ferdig.

Entreprenøren planlegger nattarbeid utenfor tunnelåpningene på nedre riggområde i tidsrommet 11.-15. april. Det skal støpes fundamenter til et nytt vannrenseanlegg. Dette vil ikke medføre vesentlig støy, og arbeidsområdet er skjermet for omgivelsene.
 

Asfaltering og ramper i tunnelen
Tunnelsystemet inne i fjellet under Grønliåsen blir asfaltert for å tilrettelegge for transport og arbeid i tunnelen. Nede i selve monteringshallen lages det nå ramper for tunnelboremaskinene. Disse rampene blir utgangspunktet når tunnelboremaskinene starter å bore til høsten. Arbeidene nede i tunnelen består ellers i å fjerne overflødige masser og noe sprengning ved behov. Utstyr som skal brukes til montering av tunnelboremaskinene bygges opp og monteres nede i fjellhallene.

 Arbeidet med sprengning av rømningstunnelen pågår for fullt under Grønliåsen. Rundt 800 meter av den 2,7 km nordgående tunnelen er nå sprengt ut.

Støybildet i april
Det blir noe redusert støy fra anleggsområdet i april sammenlignet med forrige måned. Samtidig endrer støyen karakter ved oppstart av fabrikkanlegget i begynnelsen av mai.  Det blir noe økt aktivitet i lagringsområdet nord på anlegget, men mindre grunnarbeid på fabrikkområdet. Det blir utført enkelte - sprengningsarbeider og pigging i tunnelsystemet. Det blir fortsatt sprengning i rømningstunnelen der arbeidene nå er 800 meter nord for utgangspunktet.

Trafikkutfordringer i Maurtuveien
Etter innspill fra nabomøtet den 2. mars har prosjektet jobbet med å minske problemene med uønsket trafikk i Maurtuveien.

Det er plassert et nytt skilt i begynnelsen av Maurtuveien som skal gjøre leverandører oppmerksom på at dette ikke er veien til anleggsområdet. Det er også innledet et samarbeid med Statens vegvesen for å forbedre skiltene langs E6. Alle leverandører er kontaktet og gjort oppmerksom på leveringsadressen. Vi håper dette bidrar til å redusere uønsket trafikk fremover og beklager forstyrrelsene dette har medført.

Det er satt opp et nytt skilt i Maurtuveien like etter avkjøringen fra Enebakkveien. Foto: AGJV

Sms-varsling om sprengning
Ønsker du sms-varsling kort tid før hver sprengning, melder du deg på ved å sende en sms med teksten ÅSLAND TUNNEL til telefonnr. 26112. Er du påmeldt, men ønsker å melde deg av, sender du sms ÅSLAND TUNNEL STOPP til telefonnr. 26112. Tjenesten er gratis.

 Kontaktinformasjon Jernbaneverket
-  Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt tunnel/Åsland, Gro Haldis Elden: 
e-post 
gro.haldis.elden@jbv.no, telefonnr. 994 75 686.
-  Byggeleder støytiltak Åsland, Ingar Melby i samarbeid med Henrik Manstad: 

e-post ingar.melby@jbv.no, telefonnr. 994 28 877.
-  Vakttelefon Åsland (går direkte til våre ansatte på anleggsområdet): telefonnr. 479 74 571.

Påmelding informasjonsbrev
Du som får dette informasjonsbrevet, har meldt deg på ved å gi oss din e-postadresse. Vennligst si fra til naboer og andre som kan ha interesse av denne informasjonen. De melder seg på ved å sende en e-post til 
follobanen@jbv.no merket “Åsland”. Hvis noen ikke har tilgang til e-post, kan de ringe oss og få informasjonsbrevet tilsendt på annet vis.

Fakta om Follobanen
Follobanen blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til Ski er Norges største samferdselsprosjekt. Prosjektet omfatter byggingen av det som blir landets lengste jernbanetunnel på 20 kilometer og nytt kollektivknutepunkt på Ski. Follobanen skal være ferdig i slutten av 2021. Mer informasjon finner du på våre internettsider
www.jernbaneverket.no/follobanen