Velkommen til nabomøte 6. mai 2015

Onsdag 6. mai kl. 18.30 inviterer Jernbaneverket alle naboer og andre interesserte til nabomøte på Bjørholt skole på Bjørndal.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Velkommen til nabomøte 6. mai kl. 18.30
Onsdag 6. mai 2015 kl. 18.30 inviterer Jernbaneverket til nytt nabomøte for alle naboer og andre interesserte. På dagsordenen står som vanlig status og fremdrift for Follobanen og Jernbaneverkets anleggsområde på Åsland. Det blir spesielt fokus på det som er av interesse for beboere i området. Det blir god anledning til å stille spørsmål. Velkommen!

  • Sted: Bjørnholt skole, auditorium Oceania
  • Adresse: Slimeveien 15-17, Bjørndal
  • Tidspunkt: Onsdag 6. mai kl. 18.30

Kontaktinformasjon
Har du spørsmål, kan du kontakte Jernbaneverket ved kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt tunnel/Åsland, Helen Karlsen, på e-post helen.karlsen@jbv.no eller telefon 900 12 715.

Påmelding informasjonsbrev
Jernbaneverket (JBV) ønsker å holde god kontakt med nabolaget under utbyggingen av Follobanen. Vi sender derfor ut et informasjonsbrev om anleggsområde Åsland hver tredje uke, og oftere ved behov. Påmelding gjøres ved å sende en e-post til follobanen@jbv.no merket “Åsland”. Vennligst si fra til naboer og andre som kan ha interesse av denne informasjonen. Hvis noen ikke har tilgang til e-post, kan de ringe oss og få informasjonsbrevet tilsendt på annet vis.

Sms-varsling om sprengning
Ønsker du sms-varsling kort tid før hver sprengning, melder du deg på ved å sende sms-melding med teksten ÅSLAND UTE eller ÅSLAND TUNNEL til telefonnr. 26112. Du kan melde deg på begge tjenestene. Er du påmeldt, men ønsker å melde deg av, sender du sms-melding ÅSLAND UTE STOPP og/eller ÅSLAND TUNNEL STOPP (avhengig av hvilken tjeneste du abonnerer på) til telefonnr. 26112. Tjenesten er gratis.

Fakta om Follobanen
Follobanen blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til Ski er Norges største samferdselsprosjekt. Prosjektet omfatter byggingen av det som blir landets lengste jernbanetunnel på 20 kilometer og nytt kollektivknutepunkt på Ski. Follobanen skal være ferdig i slutten av 2021. Mer informasjon finner du på Jernbaneverkets internettsider www.jernbaneverket.no/follobanen