Informasjonsbrev Åsland 8. desember 2014

Dette er blant aktivitetene på vårt anleggsområde på Åsland i uke 50.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Jernbaneverket (JBV) ønsker på denne måten å gi ytterligere informasjon om aktuelle aktiviteter på vårt anleggsområde på Åsland. Det er viktig for Follobaneprosjektet å holde god kontakt med nabolaget under utbyggingen av Follobanen.

Dette er blant aktivitetene på Åsland fra mandag 16. desember til 20. desember 2014:

Asfaltering på anleggsområdet
Arbeidene med veien mellom øvre og nedre nivå på anleggsområdet fortsetter, og veien blir asfaltert hvis det er vær til det. Resten av arbeidene er som tidligere: Sprengningene i tunnelløpene fortsetter, og stein fra tunnelene blir kjørt ut og lagt på anleggsområdet. Det arbeides fortsatt med tørrmur og grøfter på nedre del av anleggsområdet. Arbeidene med amfibiedam på Vefald-tomta fortsetter.

Maurtuveien stengt for gjennomkjøring
Etter kommunens anbefaling, er Maurtuveien nå stengt for utkjøring ved anleggsområdet. Forlengelsen av Maurtuveien mot E6 har aldri vært en offentlig vei, og den vil derfor ikke bli åpnet igjen.

Transformatorstasjonen reiser seg
Byggingen av transformatorstasjonen fortsetter. Dette er arbeider som ikke støyer. Status støytiltak på enkelte boliger MHA Entreprenør AS koordinerer arbeidene på boligene som er tilbudt fasadetiltak. På bakgrunn av dette, vil entreprenøren utarbeide en fremdriftsplan hvor alle boligene er inkludert. MHA har hittil kontrollmålt alle vinduer og gjort befaringer for balansert ventilasjon. Prosjektering av ventilasjonsløsningen er igangsatt, og løsningen vil bli gjennomgått med huseierne i forkant. MHA kontakter den enkelte huseier for å avtale nærmere tidspunkt. Fasadearbeidene starter i midten av januar 2015, og det er levering av vinduer som styrer dette. Leveringsfristen for vinduer er seks uker.

Julefreden senker seg snart
Anleggsarbeidene tar juleferie fra 20. desember, og starter opp igjen 5. januar. For dere som er naboer til anleggsområdet, blir det sikkert godt med litt roligere dager i julehøytiden.

Bruk vakttelefonen
Jernbaneverket har egen vakttelefon som er bemannet så lenge det arbeides på Åsland. Ring telefon 479 74 571 dersom du ønsker å komme i kontakt med oss.

Sms-varsling om sprengning
Ønsker du sms-varsling kort tid før hver sprengning, melder du deg på ved å sende sms-melding med teksten ÅSLAND UTE eller ÅSLAND TUNNEL til telefonnr. 26112. Du kan melde deg på begge. Er du påmeldt, men ønsker å melde deg av, sender du sms-melding ÅSLAND UTE STOPP og/eller ÅSLAND TUNNEL STOPP (avhengig av hvilken tjeneste du abonnerer på) til telefonnr. 26112. Tjenesten er gratis.

Kontaktinformasjon Jernbaneverket
- Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt tunnel/Åsland, Helen Karlsen: e-post helen.karlsen@jbv.no, telefon 900 12 715.
- Byggeleder støytiltak Åsland, Karl Erik Gran: e-post karl.erik.gran@jbv.no, telefon 909 81 770.
- Vakttelefon Åsland: telefon 479 74 571 (direkte kontakt med våre ansatte på anleggsområdet).

Påmelding informasjonsbrev
Du som får dette informasjonsbrevet, har meldt deg på ved å gi oss din e-postadresse. Vennligst si fra til naboer og andre som også kan ha interesse av denne informasjonen. De kan melde seg på ved å sende e-post til follobanen@jbv.no merket “Åsland”. Hvis noen ikke har e-post, kan de ringe oss og få informasjonen på annet vis.

Fakta om Follobanen
Follobanen blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til Ski er Norges største samferdselsprosjekt. Prosjektet omfatter byggingen av det som blir landets lengste jernbanetunnel på 20 kilometer og nytt kollektivknutepunkt på Ski. Follobanen skal være ferdig i slutten av 2021. Mer informasjon finner du på våre internettsider www.jernbaneverket.no/follobanen