Informasjonsbrev Åsland 5. mai

Dette er blant aktivitetene på Åsland i uke 19.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Jernbaneverket (JBV) ønsker på denne måten å gi ytterligere informasjon om aktuelle aktiviteter på vårt anleggsområde på Åsland kommende uke. Det er viktig for Follobaneprosjektet å holde god kontakt med nabolaget under utbyggingen av Follobanen, som blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo.

Dette er blant aktivitetene på Åsland fra og med mandag 5. mai til og med mandag 12. mai:

Forberedende arbeider tunnel
AF Gruppen Norge AS (AF) fortsetter klargjøringen for forberedende arbeider denne uka. Det blir normal anleggstrafikk.

Arbeider for transformatorstasjonen
Oppstartsarbeider med valgt byggentreprenør KF Entreprenør AS (KFE) for transformatorstasjonen er igangsatt. Det blir vanlig anleggsaktivitet.

Støytiltak for enkelte beboere
Jernbaneverket fortsetter gjennomgangen av støytiltak med hver enkelt beboer dette gjelder. Anbudsfristen for entreprenører går ut fredag denne uka, og det forventes at arbeidene på den enkelte bolig starter i begynnelsen av juni.

Hafslund – mer strøm
Det blir normal anleggsaktivitet i forbindelse med etableringen av kabeltrasé til den fremtidige transformatorstasjonen på Åsland. Arbeidet skjer i forbindelse med at Hafslund legger strømkabel til Follobanen og den fremtidige nye bydelen Gjersrud–Stensrud. Arbeidet skjer på dagtid.

Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune – forsterker vannforsyningen
Det blir noe støyende arbeider, da det vil foregå sprenging bak PMs brakkerigg. Til tider vil det også foregå noe pigging av grøftetrasé. Vann- og avløpsetaten forsterker vannforsyningen til Ski, og jobben foregår på anleggsområdet på Åsland – mellom påkjørsel til E6 og brakkeriggen til Implenia.

Kontaktpersoner Jernbaneverket
- Kommunikasjonsrådgiver/nabokontakt Helen Karlsen: e-post helen.karlsen@jbv.no, telefon 900 12 715.
- Byggeleder støytiltak Åsland, Bente Pladsen Gussiås: e-post bente.pladsen.gussias@jbv.no, telefon 976 46 669.

Informasjonsbrev
Du/dere som får dette informasjonsbrevet, har meldt dere på ved å gi deres e-post-adresse. Vennligst si fra til naboer og andre som også kan ha interesse av denne informasjonen. De kan melde seg på ved å sende e-post til follobanen@jbv.no merket “Åsland”. Hvis enkelte ikke har e-post, kan de ringe oss og få tilsendt informasjonen på annet vis.

Fakta om Follobanen
Follobaneprosjektet blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til kollektivknutepunktet Ski er Norges største landbaserte prosjekt. Prosjektet omfatter blant annet bygging av landets lengste jernbanetunnel og ny, moderne stasjon og kollektivknutepunkt på Ski.

Mer informasjon finner du på våre internettsider www.jernbaneverket.no/follobanen