Informasjonsbrev Åsland 5. januar 2015

Dette er blant aktivitetene på anleggsområde Åsland i uke 2.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Jernbaneverket (JBV) ønsker på denne måten å gi ytterligere informasjon om aktuelle aktiviteter på vårt anleggsområde på Åsland. Det er viktig for Follobaneprosjektet å holde god kontakt med nabolaget under utbyggingen av Follobanen.

Godt nytt år!

Dette er blant aktivitetene på Åsland fra mandag 5. januar til 12. januar 2015:

Arbeider på anleggsområdet og i tunnelen
Etter en stille juleperiode på to uker, er anleggsarbeidene i full gang igjen fra uke 2 i det nye året. Drenering av det øvre nivået på anleggsområdet starter denne uka. AF Gruppen fortsetter med tørrmuren og grøftingen av nedre del av anleggsområdet, det samme gjelder sprengningene i tunnelløpene. Stein fra tunnelene blir kjørt ut og lagt på anleggsområdet. Entreprenøren fjerner anleggsveien og rydder rundt amfibiedammen. Dersom været tillater det, blir det også lagt ut vegetasjonsdekke rundt dammen.

Rammetillatelse på plass
Jernbaneverket har nå fått rammetillatelse for det utvidede rigg- og deponiområdet på Åsland. Det betyr at vi arbeider for å få igangsettingstillatelse fra kommunen slik at vi kan sette i gang diverse arbeider på det utvidede området. Mer om disse arbeidene kommer i senere informasjonsbrev.

Transformatorstasjonen reiser seg
Byggingen av transformatorstasjonen fortsetter. Dette er arbeider som ikke støyer.

Sms-varsling om sprengning
Ønsker du sms-varsling kort tid før hver sprengning, melder du deg på ved å sende sms-melding med teksten ÅSLAND UTE eller ÅSLAND TUNNEL til telefonnr. 26112. Du kan melde deg på begge. Er du påmeldt, men ønsker å melde deg av, sender du sms-melding ÅSLAND UTE STOPP og/eller ÅSLAND TUNNEL STOPP (avhengig av hvilken tjeneste du abonnerer på) til telefonnr. 26112. Tjenesten er gratis.

Kontaktinformasjon Jernbaneverket
- Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt tunnel/Åsland, Helen Karlsen: e-post helen.karlsen@jbv.no, telefon 900 12 715.
- Byggeleder støytiltak Åsland, Karl Erik Gran: e-post karl.erik.gran@jbv.no, telefon 909 81 770.
- Vakttelefon Åsland: telefon 479 74 571 (direkte kontakt med våre ansatte på anleggsområdet).

Påmelding informasjonsbrev
Du som får dette informasjonsbrevet, har meldt deg på ved å gi oss din e-postadresse. Vennligst si fra til naboer og andre som kan ha interesse av denne informasjonen. De melder seg på ved å sende en e-post til follobanen@jbv.no merket “Åsland”. Hvis noen ikke skulle ha e-post, kan de ringe oss og få informasjonen på annet vis.

Fakta om Follobanen
Follobanen blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til Ski er Norges største samferdselsprosjekt. Prosjektet omfatter byggingen av det som blir landets lengste jernbanetunnel på 20 kilometer og nytt kollektivknutepunkt på Ski. Follobanen skal være ferdig i slutten av 2021. Mer informasjon finner du på våre internettsider www.jernbaneverket.no/follobanen