Informasjonsbrev Åsland 27. august 2014 - ekstrautgave

Vi kommer her med flere detaljer om stengningen av Maurtuveien, som nevnt i ukebrevet for uke 35, fra mandag 25. august til 1. september 2014:

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Tidvis stenging av Maurtuveien
Fra torsdag 28. august og én uke fremover, vil Maurtuveien være periodevis stengt i enden mot riggområdet på Åsland. Dette er nødvendig for at vi skal få lagt dreneringsrør under veien. Under stengningene vil det være fremkommelig for gående og syklende, men ikke for biler. Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune holder på å avslutte sine arbeider ved Klemetsrud kirke, og deres entreprenør, Implenia, vil også ha mulighet til å passere.