Informasjonsbrev Åsland 26. januar 2015

Dette er blant aktivitetene på vårt anleggsområde på Åsland i uke 5.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Jernbaneverket (JBV) ønsker på denne måten å gi ytterligere informasjon om aktuelle aktiviteter på vårt anleggsområde på Åsland. Det er viktig for Follobaneprosjektet å holde god kontakt med nabolaget under utbyggingen av Follobanen.

Dette er blant aktivitetene på Åsland fra mandag 26. januar til 2. februar 2015:

Oppstart arbeider på utvidet riggområde
Mandag begynner vi å jobbe på det utvidede reguleringsområdet, hvor reguleringsplanen ble godkjent i september 2014. Vi starter med å felle trær med skogsmaskiner, noe som vil ta rundt to uker. Først blir det laget en adkomstvei fra øvre nivå på eksisterende riggområde, opp til nytt område ved Stensrudåsveien. Hogstmaskiner og trær vil bli fraktet via den nye adkomstveien. Noe senere i år vil også Stensrudåsveien bli lagt om, men dette kommer vi tilbake til.

Sprengningsarbeidene fortsetter i samme tempo som tidligere. Opparbeidingen av riggområdet fortsetter med utlegging av stein fra tunnelen, tørrmuring, drenering og graving av grøfter.


Transformatorstasjonen i rute

Byggingen av transformatorstasjonen fortsetter som tidligere. Dette er arbeider som ikke støyer i nevneverdig grad.

Sms-varsling om sprengning
Ønsker du sms-varsling kort tid før hver sprengning, melder du deg på ved å sende sms-melding med teksten ÅSLAND UTE eller ÅSLAND TUNNEL til telefonnr. 26112. Du kan melde deg på begge. Er du påmeldt, men ønsker å melde deg av, sender du sms-melding ÅSLAND UTE STOPP og/eller ÅSLAND TUNNEL STOPP (avhengig av hvilken tjeneste du abonnerer på) til telefonnr. 26112. Tjenesten er gratis.

Kontaktinformasjon Jernbaneverket
- Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt tunnel/Åsland, Helen Karlsen:
e-post helen.karlsen@jbv.no, telefon 900 12 715.
- Byggeleder støytiltak Åsland, Henrik Manstad: telefon 406 00 853.
- Vakttelefon Åsland (direkte kontakt med våre ansatte på anleggsområdet): telefon 479 74 571.

Påmelding informasjonsbrev
Du som får dette informasjonsbrevet, har meldt deg på ved å gi oss din e-postadresse. Vennligst si fra til naboer og andre som kan ha interesse av denne informasjonen. De melder seg på ved å sende en e-post til follobanen@jbv.no merket “Åsland”. Hvis noen ikke har tilgang til e-post, kan de ringe oss og få informasjonsbrevet tilsendt på annet vis.

Fakta om Follobanen
Follobanen blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til Ski er Norges største samferdselsprosjekt. Prosjektet omfatter byggingen av det som blir landets lengste jernbanetunnel på 20 kilometer og nytt kollektivknutepunkt på Ski. Follobanen skal være ferdig i slutten av 2021. Mer informasjon finner du på våre internettsider
www.jernbaneverket.no/follobanen