Informasjonsbrev Åsland 25. august 2014

Dette er blant aktivitetene på anleggsområde Åsland i uke 35.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Dette er blant aktivitetene på Åsland fra mandag 25. august til 1. september 2014:

Forberedende arbeider tunnel
Arbeidene i begge tunnelløpene fortsetter, med sprengninger og uttransport av masser. Massene legges andre steder på riggområdet. Det arbeides videre med å sette opp lagertelt, renseanlegg for anleggsvann og boligrigg.

Maurtuveien vil kunne bli sporadisk stengt ved anleggsområdet, da entreprenøren skal legge dreneringsrør under veien. Av hensyn til naboene vil vi tilstrebe å holde veien åpen så langt det er mulig.

Byggingen av transformatorstasjonen i gang
Arbeidene med bunnplaten fortsetter. Jordingsarbeidene i grunnen er ferdig.

Kontaktinformasjon Jernbaneverket
- Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt tunnel/Åsland, Helen Karlsen: e-post helen.karlsen@jbv.no, telefon 900 12 715.
- Byggeleder støytiltak Åsland, Karl Erik Gran: e-post karl.erik.gran@jbv.no, telefon 909 81 770.
- Vakttelefon Åsland: telefon 479 74 571 (dersom dere trenger direkte kontakt med våre ansatte som er på anleggsområdet).

Informasjonsbrev
Du som får dette informasjonsbrevet, har meldt deg på ved å gi oss din e-postadresse. Vennligst si fra til naboer og andre som også kan ha interesse av denne informasjonen. De kan melde seg på ved å sende e-post til follobanen@jbv.no merket "Åsland". Hvis noen ikke har e-post, kan de ringe oss og få informasjonen på annet vis.

Fakta om Follobanen
Follobanen blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til Ski er Norges største landbaserte samferdselsprosjekt. Prosjektet omfatter byggingen av det som blir landets lengste jernbanetunnel på 20 kilometer og nytt kollektivknutepunkt på Ski. Mer informasjon finner du på våre internettsider www.jernbaneverket.no/follobanen