Informasjonsbrev Åsland 24. februar

Dette er blant aktivitetene på anleggsområdet på Åsland i uke 9.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Jernbaneverket ønsker på denne måten å gi ytterligere informasjon om aktuelle aktiviteter på vårt anleggsområde på Åsland den kommende uken. Det er viktig for Follobaneprosjektet å holde god kontakt med nabolaget under utbyggingen av Follobanen, som blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo.
Dette er blant aktivitetene på Åsland fra og med mandag 24. februar til og mandag 3. mars:

Boring ved Myrer gård
I forbindelse med den planlagte transformatorstasjonen på Åsland skal Jernbaneverket denne uken stikke opp eiendommen rett nordøst for dagens hesteinnhegning ved Myrer Gård, og fra onsdag blir det sonderboring til fjell på dagtid i det samme området.

Kartlegging og kvalitetsprøver av drikkevannsbrønner
Bioforsk har, på vegne av Jernbaneverket, fullført arbeidet med å kartlegge og ta vannkvalitetsprøver av drikkevannsbrønner av boligene i Maurtuveien. 

Hafslund – mer strøm
Det blir noe sprengning og pigging i kabeltraseen på Åsland, nærmere bestemt sørøst for anlegget, også denne uken. Dette skjer i forbindelse med at Hafslund legger strømkabel til Follobanen og til den fremtidige nye bydelen Gjersrud-Stensrud. Arbeidene skjer på dagtid.

Vann- og avløpsetaten, Oslo Kommune
Det vil pågå pigging og sprengning på dagtid på traseen fra Klemetsrud kirke. Dette er Vann- og avløpsetatens prosjekt for å forsterke vannforsyningen til Ski.

 

Kontakt
Kommunikasjonsrådgiver/nabokontakt: Jon Amtrup, epost: jon.amtrup@jbv.no, telefon 932 28 926.

Byggeleder støytiltak Åsland, Bente Pladsen Gussiås, epost: bente.pladsen.gussias@jbv.no , telefon 976 46 669.

Informasjonsbrev
Du/dere som får dette informasjonsbrevet har meldt dere på ved å gi deres epost-adresse. Vennligst si fra til naboer og andre som også kan ha interesse av å melde seg på. De kan sende epost til follobanen@jbv.no merket “Åsland”. Hvis enkelte ikke har epost, kan de gjerne ringe oss slik at JBV kan sikre dem informasjonen på annet vis.

Fakta om Follobanen
Follobaneprosjektet blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til kollektivknutepunktet Ski, er Norges største landbaserte prosjekt. Prosjektet omfatter blant annet bygging av landets lengste jernbanetunnel og ny, moderne stasjon og kollektivknutepunkt på Ski.