Informasjonsbrev Åsland 23. februar 2015

Dette er blant akivitetene på vårt anleggsområde på Åsland i uke 9.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Jernbaneverket (JBV) ønsker på denne måten å gi ytterligere informasjon om aktuelle aktiviteter på vårt anleggsområde på Åsland. Det er viktig for Follobaneprosjektet å holde god kontakt med nabolaget under utbyggingen av Follobanen.

Dette er blant aktivitetene på Åsland fra mandag 23. februar til 2. mars 2015:

Forberedende arbeider
Arbeidene på det utvidede området fortsetter, med omlegging av Stensrudåsveien og påfølgende omlegging av Maurtubekken. Det blir vegetasjonsrydding og fjellrensking, noe som betyr boring, sprengning og utkjøring av løsmasser. I slutten av uka blir det noe trefelling. Stubberensking blir utført deretter.

Opparbeidingen av riggområdet fortsetter, blant annet med utlegging av stein. Tunnelarbeidene i begge løp går som vanlig.

Vis aktsomhet ved Stensrudåsveien
Stensrudåsveien er fortsatt under omlegging, slik at turgåere og skiløpere må ferdes med aktsomhet i området. Det er mulig å passere over veien i helgene, men av hensyn til din sikkerhet ber vi om at området unngås på hverdager.

Fasadetiltakene fortsetter
Arbeidene med fasadetiltak i enkelte boliger på Bjørndal fortsetter.

Transformatorstasjonen i rute
Byggingen av transformatorstasjonen fortsetter. Arbeidene er av mindre støyende art. Bruk vakttelefonen Skulle du føle deg plaget av støy, rystelser eller annet fra vårt anleggsområde på Åsland, bruk vakttelefonen vår. Den er opprettet for din trygghet. Ved å ringe tlf. 479 74 571 komme du i direkte kontakt med Jernbaneverkets ansatte på Åsland, som er tilgjengelige så lenge det foregår arbeider på området. (Se også øvrig kontaktinformasjon nederst.)

Sms-varsling om sprengning
Ønsker du å motta en varsling på sms kort tid før hver sprengning, melder du deg på ved å sende sms-melding med teksten ÅSLAND TUNNEL til telefonnummer 26112. Ønsker du senere å melde deg av, sender du sms-melding ÅSLAND TUNNEL STOPP til samme telefonnummer. Tjenesten er gratis.

Kontaktinformasjon Jernbaneverket
- Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt tunnel/Åsland, Helen Karlsen: e-post helen.karlsen@jbv.no, telefon 900 12 715.
- Byggeleder støytiltak Åsland, Henrik Manstad: e-post henrik.manstad@jbv.no, telefon 406 00 853.
- Vakttelefon Åsland (direkte kontakt med våre ansatte på anleggsområdet): telefon 479 74 571.

Påmelding informasjonsbrev
Vi sender ut denne informasjonen som står her i et nyhetsbrev hver uke. Vennligst si fra til naboer og andre som du vet kan ha interesse av denne informasjonen. Dere kan melde seg på nyhetsbrevet ved å sende en e-post til follobanen@jbv.no merket “Åsland”. Hvis noen ikke har tilgang til e-post, kan de ringe oss og få informasjonsbrevet tilsendt på annet vis.

Fakta om Follobanen
Follobanen blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til Ski er Norges største samferdselsprosjekt. Prosjektet omfatter byggingen av det som blir landets lengste jernbanetunnel på 20 kilometer og nytt kollektivknutepunkt på Ski. Follobanen skal være ferdig i slutten av 2021. Mer informasjon finner du på våre internettsider www.jernbaneverket.no/follobanen