Informasjonsbrev Åsland 22. april

Dette er blant aktivitetene på Åsland i uke 17.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Jernbaneverket ønsker på denne måten å gi ytterligere informasjon om aktuelle aktiviteter på vårt anleggsområde på Åsland den kommende uken. Det er viktig for Follobaneprosjektet å holde god kontakt med nabolaget under utbyggingen av Follobanen, som blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Dette er blant aktivitetene på Åsland fra og med tirsdag 22. april til og mandag 28. april:

Forberedende arbeid til transformatorstasjonen
Denne uken begynner Jernbaneverkets entreprenør de forberedende arbeidene til byggingen av transformatorstasjonen. I første omgang vil det bli avskoging og generelt anleggsarbeid ved Myrer gård.

Husbesiktigelser
Multiconsult fortsetter arbeidet med utvendige og innvendige besiktigelsene av alle eiendommene i nærheten av tunnelene på Åsland. Arbeidet gjøres for å sikre dokumentasjon av eventuelle skader i forbindelse med arbeidene. Multiconsult tar kontakt med hver enkelt huseier for å avtale tid for besiktigelsen.

Oppstart forberedende arbeid tunnel
I morgen onsdag signerer Jernbaneverket kontrakt med entreprenøren som skal gjøre de forberedende arbeidene til tunnelen. Allerede neste uke setter de i gang arbeidene med å klargjøre området for anleggsaktivitet.

Hafslund – mer strøm
I forbindelse med etablering kabeltraséen til den fremtidige transformatorstasjonen på Åsland, blir det normal anleggsaktivitet. Arbeidet skjer i forbindelse med at Hafslund legger strømkabel til Follobanen og til den fremtidige nye bydelen Gjersrud-Stensrud. Arbeidet skjer på dagtid.

Vann- og avløpsetaten, Oslo Kommune
Det blir generell anleggsaktivitet nede på anleggsområdet på Åsland – mellom påkjørsel til E6 og brakkeriggen til Implenia. Dette er Vann- og avløpsetatens prosjekt for å forsterke vannforsyningen til Ski.

Kontakt
Kommunikasjonsrådgiver/nabokontakt: Jon Amtrup, epost: jon.amtrup@jbv.no, telefon 932 28 926.
Byggeleder støytiltak Åsland, Bente Pladsen Gussiås, epost: bente.pladsen.gussias@jbv.no , telefon 976 46 669.

Informasjonsbrev
Du/dere som får dette informasjonsbrevet har meldt dere på ved å gi deres epost-adresse. Vennligst si fra til naboer og andre som også kan ha interesse av å melde seg på. De kan sende epost til follobanen@jbv.no merket “Åsland”. Hvis enkelte ikke har epost, kan de gjerne ringe oss slik at JBV kan sikre dem informasjonen på annet vis.

Fakta om Follobanen
Follobaneprosjektet blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til kollektivknutepunktet Ski, er Norges største landbaserte prosjekt. Prosjektet omfatter blant annet bygging av landets lengste jernbanetunnel og ny, moderne stasjon og kollektivknutepunkt på Ski. Mer informasjon om Follobaneprosjektet: www.jernbaneverket.no/follobanen