Informasjonsbrev Åsland 20. oktober 2014

Dette er blant aktivitetene på vårt anleggsområde på Åsland i uke 43.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Jernbaneverket (JBV) ønsker på denne måten å gi ytterligere informasjon om aktuelle aktiviteter på vårt anleggsområde på Åsland. Det er viktig for Follobaneprosjektet å holde god kontakt med nabolaget under utbyggingen av Follobanen.

Dette er blant aktivitetene på Åsland fra mandag 20. til 27. oktober 2014:

Forberedende arbeider
Denne uka starter opparbeidelsen av nytt kryssområde. Det betyr ny vei inn til riggområdet, Vefald, Maurtuveien og ny gang- og sykkelsti. De resterende arbeidene er som tidligere: Sprengningsarbeider i de to tunnelløpene samt sprengning og boring ute på anleggsområdet. Løsmasser blir kjørt ut og lagt ut på området. Arbeidet med overvannsystem fortsetter, og Myrerbekken blir lagt permanent i rør under riggområdet.

Bemanning vakttelefon
Jernbaneverkets vakttelefon er bemannet så lenge entreprenøren arbeider på Åsland. Det betyr at det også er mulig å ringe på nattestid. Som oftest er vakttelefonen bemannet frem til kl. 2 på natta, kl. 22 på fredager og kl. 16 på lørdager. Søndag er det ikke anleggsarbeider på Åsland. Dersom ingen tar telefonen når dere ringer, vil våre folk på anlegget ringe tilbake.

Tunnelene har kommet seg under E6, og vi driver nå sprengning rett under foten til Beveråsen. Det betyr at vi nærmer oss bebyggelsen på Beveråsen, og arbeidene vil høres bedre for dem som bor rett over. Skulle du bli plaget av støy, kan du ringe vår vakttelefon 479 74 571, og du kommer da i kontakt med Jernbaneverkets folk på anlegget.

Transformatorstasjonen reiser seg
Siste del av dekket i første etasje blir støpt i begynnelsen av uka. Entreprenøren holder på med forskaling og armering for mellomvegger. Selv om den første veggen blir støpt onsdag eller torsdag denne uka, er det fortsatt lenge til vi har støpt alle vegger over første etasje og kan legge på taket. Vi benytter såkalte HD-elementer for taket, som mest sannsynlig blir lagt på før jul. Ellers holder vi på med atkomsten og andre tilbakefyllingsarbeider. Vi vil etablere to anodebed i løpet neste måned for å sikre vannledningen til Ski kommune mot korrosjon.

Asfaltering av Sluttstykket
Sluttstykket er ferdig asfaltert. Veien har nå fått vanlig veistandard, og vil bli benyttet til anleggstrafikk under hele utbyggingsperioden på Åsland.

Endelige avtaler om støytiltak i fasade
Jernbaneverket har nå sendt ut endelige avtaler om støytiltak i fasade til dem det vedrører. Skulle huseiere ha spørsmål om gjennomføringen og praktiske avklaringer, ber vi om at byggeleder kontaktes (se kontaktinformasjon). Skulle det være behov for en gjennomgang, er Jernbaneverket positiv til å stille på et møte med den enkelte. Ta kontakt for å avtale tid.

Periodiske setningskontroller på Beveråsen
På vegne av Jernbaneverket vil Nerdrums Opmaaling AS utføre periodiske setningskontroller, det vil si etterkontroller av tidligere monterte setningsbolter, på Beveråsen i neste uke. De naboene som tidligere har bedt om det, blir oppringt i forkant. Nedrums Opmaaling vil ringe på døra og legitimere seg ved ankomst. Dersom du ikke er hjemme, vil du få en kvittering i postkassa etter de har vært der. Områdene vest og nord for Beveråsen fikk utført periodiske setningskontroller forrige uke.

Sms-varsling om sprengning
Ønsker du sms-varsling kort tid før hver sprengning, melder du deg på ved å sende sms-melding med teksten ÅSLAND UTE eller ÅSLAND TUNNEL til telefonnr. 26112. Du kan melde deg på begge. Er du påmeldt, men ønsker å melde deg av, sender du sms-meldingen ÅSLAND UTE STOPP og/eller ÅSLAND TUNNEL STOPP (avhengig av hvilken tjeneste du abonnerer på) til telefonnr. 26112. Tjenesten er gratis.

Kontaktinformasjon Jernbaneverket
- Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt tunnel/Åsland, Helen Karlsen: e-post helen.karlsen@jbv.no, telefon 900 12 715.
- Byggeleder støytiltak Åsland, Karl Erik Gran: e-post karl.erik.gran@jbv.no, telefon 909 81 770.
- Vakttelefon Åsland: telefon 479 74 571 (dersom dere trenger direkte kontakt med våre ansatte som er på anleggsområdet).

Informasjonsbrev
Du som får dette informasjonsbrevet, har meldt deg på ved å gi oss din e-postadresse. Vennligst si fra til naboer og andre som også kan ha interesse av denne informasjonen. De kan melde seg på ved å sende e-post til follobanen@jbv.no merket “Åsland”. Hvis noen ikke har e-post, kan de ringe oss og få informasjonen på annet vis.

Fakta om Follobanen
Follobanen blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til Ski er Norges største samferdselsprosjekt. Prosjektet omfatter byggingen av det som blir landets lengste jernbanetunnel på 20 kilometer og nytt kollektivknutepunkt på Ski. Follobanen skal være ferdig i slutten av 2021. Mer informasjon finner du på våre internettsider www.jernbaneverket.no/follobanen