Informasjonsbrev Åsland 2. mars 2015

Dette er blant aktivitetene på vårt anleggsområde på Åsland i uke 10.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Jernbaneverket (JBV) ønsker på denne måten å gi ytterligere informasjon om aktuelle aktiviteter på vårt anleggsområde på Åsland. Det er viktig for Follobaneprosjektet å holde god kontakt med nabolaget under utbyggingen av Follobanen.

Dette er blant aktivitetene på Åsland fra mandag 2. til 9. mars 2015:

Forberedende arbeider
Arbeidene på det utvidede området fortsetter, med omlegging av Stensrudåsveien og påfølgende midlertidig omlegging av Maurtubekken. De siste hogstarbeidene avsluttes i løpet av uka. Opparbeidelse og planering av området til riggområde fortsetter, med vegetasjonsrydding, fjellrensk, boring og sprengning. Disse arbeidene fører til noe transport ut fra området.

Opparbeidingen av riggområdet på øvre nivå fortsetter, blant annet med opplasting, transport og utlegging av stein. Tunnelarbeidene i begge løp går som vanlig. I det nordlige løpet har vi nå sprengt ut 697 av 963 meter, og i sør 660 av 948 meter.

Vis aktsomhet ved Stensrudåsveien
Stensrudåsveien er fortsatt under omlegging, slik at turgåere må ferdes med aktsomhet i området. Det er mulig å passere over veien i helgene, men av hensyn til din sikkerhet ber vi om at området unngås på hverdager. Støytiltak uteplass Utsendelsen av avtaledokumenter for gjennomføring av støytiltak på uteplass har blitt noe forsinket. Jernbaneverket sender ut dette i løpet av kort tid.

Transformatorstasjonen i rute
Byggingen av transformatorstasjonen fortsetter. Selve bygningen er nå 80 prosent ferdig. Arbeidene er av mindre støyende art. Bruk vakttelefonen Skulle du føle deg plaget av støy, rystelser eller annet fra vårt anleggsområde på Åsland, bruk vakttelefonen vår. Den er opprettet for din trygghet. Ved å ringe tlf. 479 74 571 komme du i direkte kontakt med Jernbaneverkets ansatte på Åsland, som er tilgjengelige så lenge det foregår arbeider på området. (Se også øvrig kontaktinformasjon nederst.)

Innstilling av tunnelkontrakt TBM
Om kort tid vil Jernbaneverket offentliggjøre hvem som er innstilt til kontrakten for tunnelarbeider med tunnelboremaskiner (TBM). Mer om dette kan dere lese i egen sakwww.jernbaneverket.no/follobanen når den tid kommer.

Sms-varsling om sprengning
Ønsker du å motta en varsling på sms kort tid før hver sprengning, melder du deg på ved å sende sms-melding med teksten ÅSLAND TUNNEL til telefonnummer 26112. Ønsker du senere å melde deg av, sender du sms-melding ÅSLAND TUNNEL STOPP til samme telefonnummer. Tjenesten er gratis.

Kontaktinformasjon Jernbaneverket
- Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt tunnel/Åsland, Helen Karlsen: e-post helen.karlsen@jbv.no, telefon 900 12 715.
- Byggeleder støytiltak Åsland, Henrik Manstad: e-post henrik.manstad@jbv.no, telefon 406 00 853.
- Vakttelefon Åsland (direkte kontakt med våre ansatte på anleggsområdet): telefon 479 74 571.

Påmelding informasjonsbrev 
Dette informasjonsbrevet sendes ut til mottakere på en e-postliste. Du melder deg på ved å sende en e-post til follobanen@jbv.no merket “Åsland”. Vennligst si fra til naboer og andre som kan ha interesse av denne informasjonen. Hvis noen ikke har tilgang til e-post, kan de ringe oss og få informasjonsbrevet tilsendt på annet vis.

Fakta om Follobanen
Follobanen blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til Ski er Norges største samferdselsprosjekt. Prosjektet omfatter byggingen av det som blir landets lengste jernbanetunnel på 20 kilometer og nytt kollektivknutepunkt på Ski. Follobanen skal være ferdig i slutten av 2021. Mer informasjon finner du på våre internettsider www.jernbaneverket.no/follobanen