Informasjonsbrev Åsland 16. januar 2015 - ekstrautgave

Det blir arbeider på anleggsområde Åsland førstkommende søndag.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Jernbaneverket (JBV) ønsker på denne måten å gi ytterligere informasjon om aktuelle aktiviteter på vårt anleggsområde på Åsland. Det er viktig for Follobaneprosjektet å holde god kontakt med nabolaget under utbyggingen av Follobanen.

Søndagsarbeid på anleggsområde Åsland
I forbindelse med tunnelarbeidene er det nødvendig å utføre enkelte arbeider førstkommende søndag 18. januar 2015 mellom kl. 9 og 17.

Hva skal utføres?
Entreprenøren, AF Gruppen Norge AS, skal støpe en terskel inne i tunnelen for å demme opp for vann. Arbeidene inne i tunnelen innbefatter graving av løsmasser, forskaling og armering samt støping av måleterskel. Det kan bli aktuelt å hente noe grus ute i dagsonen samt få levert betong til anlegget på søndag ettermiddag med betongbiler.

Hvorfor gjør vi dette?
Dette er arbeider som må gjøres når det ikke er andre arbeider som pågår i tunnelen, derfor er det nødvendig å utføre dette arbeidet på en søndag – hvor det normalt ikke er aktivitet på området.

Hva vil dere merke?
Arbeidene som skal utføres, vil i all hovedsak foregå inne i tunnelen. Dere som bor i nærheten av området, vil merke lite til disse arbeidene. Kjøringen ute vil bli begrenset. Aktivitetene utendørs er ikke ansett som støyende arbeider som går utover de veiledende grenseverdiene i reguleringsbestemmelsene. Jernbaneverket beklager eventuelle ulemper arbeidene måtte medføre for våre naboer i området.

Kontaktinformasjon
Vennligst ta kontakt med Jernbaneverket om du har noen spørsmål:
• Vakttelefon Åsland, tlf. 479 74 571, er bemannet mens arbeidene pågår.
• Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt, Helen Karlsen, tlf. 900 12 715 (i kontortiden mandag-fredag), e-post helen.karlsen@jbv.no.

Påmelding informasjonsbrev
Du som får dette informasjonsbrevet, har meldt deg på ved å gi oss din e-postadresse. Vennligst si fra til naboer og andre som kan ha interesse av denne informasjonen. De melder seg på ved å sende en e-post til follobanen@jbv.no merket “Åsland”. Hvis noen ikke skulle ha e-post, kan de ringe oss og få informasjonen på annet vis.

Fakta om Follobanen
Follobanen blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til Ski er Norges største samferdselsprosjekt. Prosjektet omfatter byggingen av det som blir landets lengste jernbanetunnel på 20 kilometer og nytt kollektivknutepunkt på Ski. Follobanen skal være ferdig i slutten av 2021. Mer informasjon finner du på våre internettsider www.jernbaneverket.no/follobanen