Informasjonsbrev Åsland 17. november 2014

Dette er blant aktivitetene på vårt anleggsområde på Åsland i uke 47.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Jernbaneverket (JBV) ønsker på denne måten å gi ytterligere informasjon om aktuelle aktiviteter på vårt anleggsområde på Åsland. Det er viktig for Follobaneprosjektet å holde god kontakt med nabolaget under utbyggingen av Follobanen.

Dette er blant aktivitetene på Åsland fra mandag 17. til 24. november 2014:

Forberedende arbeider
Denne uka starter arbeidet med å anlegge permanent salamanderdam på Vefald-tomta. Det blir også jobbet videre med den nye adkomsten til anleggsområdet og medfølgende omlegging av gang- og sykkeltrafikken. De resterende arbeidene er som tidligere: Sprengningsarbeider i begge tunnelløpene og omlastestasjonen, utkjøring av stein fra tunnelene og utlegging på anleggsområdet, samt omlegging av Myrerbekken i rør. Det blir laget tørrmur og grøfter på den nederste delen av anleggsområdet. Det midlertidige renseanlegget for overvann er under flytting, og pumper blir montert i ny pumpestasjon for overvann. Arbeidet med å lage ny vei mellom øvre og nedre nivå fortsetter.

Transformatorstasjonen reiser seg
Byggingen av transformatorstasjonen fortsetter. Dette er ikke-støyende arbeider.

Mulighet for ny støyskjerm på Beveråsen
Jernbaneverket har tilbudt seg å erstatte det eksisterende støygjerdet som står på kanten av Beveråsen mot E6. Gjerdet ble i sin tid satt opp i forbindelse med pukkverkets virksomhet, og bærer preg av forfall. Jernbaneverket har prosjektert en høyere og lengre støyskjerm, og har tilbudt seg å sette opp skjermen. Dette krever at alle naboene ønsker denne, og at det blir gjort en avtale om vedlikehold. Jernbaneverket vil bistå med dette.

Sms-varsling om sprengning
Ønsker du sms-varsling kort tid før hver sprengning, melder du deg på ved å sende sms-melding med teksten ÅSLAND UTE eller ÅSLAND TUNNEL til telefonnr. 26112. Du kan melde deg på begge. Er du påmeldt, men ønsker å melde deg av, sender du sms-meldingen ÅSLAND UTE STOPP og/eller ÅSLAND TUNNEL STOPP (avhengig av hvilken tjeneste du abonnerer på) til telefonnr. 26112. Tjenesten er gratis.

Kontaktinformasjon Jernbaneverket
- Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt tunnel/Åsland, Helen Karlsen: e-post helen.karlsen@jbv.no, telefon 900 12 715.
- Byggeleder støytiltak Åsland, Karl Erik Gran: e-post karl.erik.gran@jbv.no, telefon 909 81 770.
- Vakttelefon Åsland: telefon 479 74 571 (dersom dere trenger direkte kontakt med våre ansatte som er på anleggsområdet).

Informasjonsbrev
Foruten å legge informasjonsbrevet ut på nettsidene våre, sender vi det på e-post etter egen distribusjonsliste. Du kan melde deg på ved å sende en e-post til follobanen@jbv.no merket “Åsland”. Hvis du ikke har e-post, kan du ringe oss og få informasjonen tilsendt på annet vis.

Fakta om Follobanen
Follobanen blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til Ski er Norges største samferdselsprosjekt. Prosjektet omfatter byggingen av det som blir landets lengste jernbanetunnel på 20 kilometer og nytt kollektivknutepunkt på Ski. Follobanen skal være ferdig i slutten av 2021. Mer informasjon finner du på våre internettsider www.jernbaneverket.no/follobanen