Informasjonsbrev Åsland 17. mars

Dette er blant aktivitetene på Åsland uke i 12.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Jernbaneverket ønsker på denne måten å gi ytterligere informasjon om aktuelle aktiviteter på vårt anleggsområde på Åsland den kommende uken. Det er viktig for Follobaneprosjektet å holde god kontakt med nabolaget under utbyggingen av Follobanen, som blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Dette er blant aktivitetene på Åsland fra og med mandag 17. mars til og mandag 24. mars:

Avtaler om støytiltak
Det er viktig for Follobaneprosjektet at støytiltakene på Åsland kommer på plass så raskt som mulig. Derfor er det bra for fremdriften at flere av de berørte naboene har takket ja til de foreslåtte tiltakene. Senest i forrige uke var det flere positive møter. -Vi hadde møter med tre huseiere torsdag og de var positive til forslagene våre, men noe gjenstår før avtalene med dem er i havn, sier Bente Pladsen Gussiås, byggeleder for støytiltakene, som fortsetter møtene med de enkelte huseierne denne uken.

Besiktigelser av hus
Denne uken skal Follobaneprosjektet sende ut nabovarsler om kommende bygningsbesiktigelser. Det er Multiconsult som skal gjennomføre de utvendige og innvendige besiktigelsene av alle eiendommene i nærheten av tunellene på Åsland. Multiconsult vil ta kontakt med hver enkelt huseier for å avtale tid for besiktigelse, mer informasjon følger i nabovarselet.

Hafslund – mer strøm
Det blir noe sprengning og pigging i kabeltraseen på Åsland, nærmere bestemt sørøst for anlegget, også denne uken. Dette skjer i forbindelse med at Hafslund legger strømkabel til Follobanen og til den fremtidige nye bydelen Gjersrud-Stensrud. Arbeidene skjer på dagtid.

Vann- og avløpsetaten, Oslo Kommune
Det vil pågå pigging og sprengning på dagtid på traseen fra Klemetsrud kirke. Dette er Vann- og avløpsetatens prosjekt for å forsterke vannforsyningen til Ski.

Kontakt
Kommunikasjonsrådgiver/nabokontakt: Jon Amtrup, epost: jon.amtrup@jbv.no, telefon 932 28 926.

Byggeleder støytiltak Åsland, Bente Pladsen Gussiås, epost: bente.pladsen.gussias@jbv.no , telefon 976 46 669.

Informasjonsbrev
Du/dere som får dette informasjonsbrevet har meldt dere på ved å gi deres epost-adresse. Vennligst si fra til naboer og andre som også kan ha interesse av å melde seg på. De kan sende epost til follobanen@jbv.no merket “Åsland”. Hvis enkelte ikke har epost, kan de gjerne ringe oss slik at JBV kan sikre dem informasjonen på annet vis.

Fakta om Follobanen
Follobaneprosjektet blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til kollektivknutepunktet Ski, er Norges største landbaserte prosjekt. Prosjektet omfatter blant annet bygging av landets lengste jernbanetunnel og ny, moderne stasjon og kollektivknutepunkt på Ski. Mer informasjon om Follobaneprosjektet: www.jernbaneverket.no/follobanen