Informasjonsbrev Åsland 18. juli 2014

Dette er hva som skjer på anleggsområdet på Åsland i uke 30.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Jernbaneverket (JBV) ønsker på denne måten å gi ytterligere informasjon om aktuelle aktiviteter på vårt anleggsområde på Åsland. Det er viktig for Follobaneprosjektet å holde god kontakt med nabolaget under utbyggingen av Follobanen.

Siden AF Gruppen Norge AS tok litt kortere sommerferie enn først planlagt, sender vi ut en ekstrautgave. Dette er blant aktivitetene som foregår fra mandag 21. juli og til 11. august 2014:

Utvidete arbeidstider i tunnelen
Det pågår fortsatt flytting av jordmasser på området, men det meste av arbeidet vil foregå i tilknytning til tunnelen. Sirenen som lyder kort tid i forveien ved tunnelsalver, vil opphøre i neste uke. Vi har nå sprengt oss et godt stykke inn i fjellet, og det er ikke lenger nødvendig å varsle om fare for sprut fra sprengningsarbeidene.

Fra og med neste uke (uke 30) blir det skiftarbeid i tunnelen, slik at det vil være folk som arbeider også om natta. Entreprenøren forholder seg til Oslo kommunes støyforskrifter, slik at støyende arbeider vil ha samme begrensning som tidligere. Vær oppmerksom på at det kan forekomme sprengningsarbeider frem til kl. 23 om kvelden.

Forholdsregler
Naboer som bor rett over tunnelen, vil merke tydelige vibrasjoner i forbindelse med sprengning. Som vi informerte om på beboermøtet 1. juli, blir vibrasjonene kontinuerlig målt. Når vibrasjonene nærmer seg grenseverdiene, blir det iverksatt sprengningstekniske tiltak for å minske vibrasjonene. Vi beklager de ulempene dette medfører.

Med det samme tunnelsalven går av, vil vibrasjonene gjøre at huset rister. Rystelsene oppleves ofte som verre enn de faktisk er. Det kan være fornuftig å sjekke at veggfester er normalt sterke, og at bilder og malerier henger godt på veggene. Gjenstander som står tett inntil hverandre i skap og hyller vil kunne klirre. Har du eksempelvis skjøre glass, anbefaler vi at de plasseres godt inn på hyllene med mellomrom mellom hvert glass, eller pakkes ned. 

På beboermøtet fikk vi spørsmål om hva som skjedde dersom sprengningsarbeidene ledet til skader. Skulle vi forvolde økonomisk skade gjennom våre anleggsarbeider, utbetaler vi skadeerstatning. Vennligst merk at lovverket forutsetter en viss aktsomhet fra dem som eventuelt skulle bli rammet. Det betyr at man må ta forholdsregler for at skader ikke skal oppstå. Ved en eventuell skade har man også et ansvar for at skadeomfanget ikke blir større enn nødvendig.

Beredskapsveier for redningsetatene
For å sikre redningsetatene (brann, politi, ambulanse) tilgang til anleggsområdet, er det skiltet beredskapsveier til riggområdet på Åsland gjennom Maurtuveien og Stensrudåsveien. Dersom det skulle hende noe og det ikke er fremkommelig fra avkjøring E6, vil disse veiene bli benyttet av redningsetatene for å komme til og fra anleggsområdet. Både redningsetatene i Oslo og Follo har vært på befaring og er kjent med dette.

SMS-varsling
Ønsker du sms-varslinger i forkant av sprengningsarbeidene, melder du deg på ved å sende en sms-melding med teksten ÅSLAND UTE og/eller ÅSLAND TUNNEL til telefonnr. 26112.

Er du påmeldt, men ønsker å melde deg av, sender du sms-meldingen ÅSLAND UTE STOPP og/eller ÅSLAND TUNNEL STOPP (avhengig av hvilken tjeneste du abonnerer på) til telefonnr. 26112. Tjenesten er gratis.

Støv fra anleggsområdet
En av beboerne har spurt om hva vi gjør for å redusere støvplager fra anleggsområdet. Er det tørt i været, vil det lett blåse opp noe støv. Entreprenøren vil i tilfelle vanne veiene flere ganger om dagen, samt strø salt som binder støvet.

Kontaktpersoner Jernbaneverket
- Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt tunnel/Åsland, Helen Karlsen: e-post helen.karlsen@jbv.no, telefon 900 12 715. I uke 30 og 31 kan dere kontakte Gunnar Børseth: e-post gunnar.borseth@jbv.no, telefon 906 38 626.

- Byggeleder støytiltak Åsland, Karl Erik Gran: e-post karl.erik.gran@jbv.no, telefon 909 81 770.

- Vakttelefon Åsland: tlf. 479 74 571 (dersom dere trenger direkte kontakt med våre ansatte som er på anleggsområdet).

Informasjonsbrev
Du som får dette informasjonsbrevet, har meldt deg på ved å gi oss din e-postadresse. Vennligst si fra til naboer og andre som også kan ha interesse av denne informasjonen. De kan melde seg på ved å sende e-post til follobanen@jbv.no merket “Åsland”. Hvis enkelte ikke har e-post, kan de ringe oss og få tilsendt informasjonen på annet vis.

Fakta om Follobanen
Follobaneprosjektet blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til kollektivknutepunktet Ski er Norges største landbaserte prosjekt. Prosjektet omfatter blant annet bygging av landets lengste jernbanetunnel og ny, moderne stasjon og kollektivknutepunkt på Ski.

Mer informasjon finner du på våre internettsider www.jernbaneverket.no/follobanen