Informasjonsbrev Åsland 17. februar

Dette er blant aktivitetene på anleggsområdet på Åsland i uke 8.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Jernbaneverket ønsker på denne måten å gi ytterligere informasjon om aktuelle aktiviteter på vårt anleggsområde på Åsland den kommende uken. Det er viktig for Follobaneprosjektet å holde god kontakt med nabolaget under utbyggingen av Follobanen, som blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo.

Dette er blant aktivitetene på Åsland fra og med mandag 17. februar til og mandag 24. februar:

Resultater av befaring om støytiltak
Multiconsult, på vegne av Jernbaneverket, har gjennomført befaringer på en rekke eiendommer på Bjørndal. Noen beboere har allerede fått tilbud om tiltak. Nå er de resterende resultatene fra disse befaringene klare, og Jernbaneverket tar sikte på å sende ut brev med tilbakemelding til de aktuelle naboene i løpet av denne uken.

Sikring av grunnvannet
Det varme været i forrige uke gjorde at Østfold Brønnboring/Bioforsk måtte utsette arbeidet med å bore brønner for å overvåke grunnvannet. Denne uken skal det bli kaldt igjen og dermed mulig å kjøre den tunge maskinen i terrenget over tunneltraseen mellom Bjørndal og Taraldrud.

Kartlegging og kvalitetsprøver av drikkevannsbrønner
Jernbaneverket fortsetter arbeidet med å kartlegge og ta vannkvalitetsprøver av drikkevannsbrønner på Åsland kommende uke. Berørte er varslet skriftlig. Bioforsk gjennomfører arbeidet på vegne av Jernbaneverket.

Fra dør til dør på Bjørndal
Jernbaneverket ønsker et godt samarbeid om Follobaneutbyggingen, og torsdag forrige uke var vi på en besøksrunde på Bjørndal. Vi møtte flere beboere, men vi rakk ikke innom alle. Vi planlegger derfor en lignende runde på Bjørndal i uke 10. Hafslund – mer strøm Det blir noe sprengning og pigging i kabeltraseen på Åsland, nærmere bestemt i sørøst for anlegget, denne uken. Dette skjer i forbindelse med at Hafslund legger strømkabel til Follobanen og til den fremtidige nye bydelen Gjersrud-Stensrud. Arbeidene skjer kun på dagtid. Vann- og avløpsetaten, Oslo Kommune Det vil pågå pigging og sprengning på dagtid på traseen ved Klemetsrud kirke. Dette er Vann- og avløpsetatens prosjekt for å forsterke vannforsyningen til Ski.

Kontakt
Kommunikasjonsrådgiver/nabokontakt: Jon Amtrup, epost: jon.amtrup@jbv.no, telefon 932 28 926.

Byggeleder støytiltak Åsland, Bente Pladsen Gussiås, epost: bente.pladsen.gussias@jbv.no , telefon 976 46 669.

Informasjonsbrev
Du/dere som får dette informasjonsbrevet har meldt dere på ved å gi deres epost-adresse. Vennligst si fra til naboer og andre som også kan ha interesse av å melde seg på. De kan sende epost til follobanen@jbv.no merket “Åsland”. Hvis enkelte ikke har epost, kan de gjerne ringe oss slik at JBV kan sikre dem informasjonen på annet vis.

Fakta om Follobanen
Follobaneprosjektet blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til kollektivknutepunktet Ski, er Norges største landbaserte prosjekt. Prosjektet omfatter blant annet bygging av landets lengste jernbanetunnel og ny, moderne stasjon og kollektivknutepunkt på Ski.