Informasjonsbrev Åsland 12. februar

Dette er blant aktivitetene på anleggsområdet på Åsland i uke 7-2.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Jernbaneverket ønsker på denne måten å gi ytterligere informasjon om aktuelle aktiviteter på vårt anleggsområde på Åsland den kommende uken. Det er viktig for Follobaneprosjektet å holde god kontakt med nabolaget under utbyggingen av Follobanen, som blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo.
Dette er blant aktivitetene på Åsland fra og med mandag 10. februar til og mandag 17. februar:


Vann- og avløpsetaten, Oslo Kommune
Onsdag 12. februar vil det pågå pigging i stein fra klokken 12.00 til 19.00 på traseen mellom Klemetsrud kirke og pukkverket. Dette er Vann- og avløpsetatens prosjekt for å forsterke vannforsyningen til Ski.

Kontakt
Kommunikasjonsrådgiver/nabokontakt: Jon Amtrup, epost: jon.amtrup@jbv.no, telefon 932 28 926.

Byggeleder støytiltak Åsland, Bente Pladsen Gussiås, epost: bente.pladsen.gussias@jbv.no , telefon 976 46 669.

Informasjonsbrev
Du/dere som får dette informasjonsbrevet har meldt dere på ved å gi deres epost-adresse. Vennligst si fra til naboer og andre som også kan ha interesse av å melde seg på. De kan sende epost til follobanen@jbv.no merket “Åsland”. Hvis enkelte ikke har epost, kan de gjerne ringe oss slik at JBV kan sikre dem informasjonen på annet vis.

Fakta om Follobanen
Follobaneprosjektet blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til kollektivknutepunktet Ski, er Norges største landbaserte prosjekt. Prosjektet omfatter blant annet bygging av landets lengste jernbanetunnel og ny, moderne stasjon og kollektivknutepunkt på Ski. Mer informasjon om Follobaneprosjektet: www.jernbaneverket.no/follobanen