Liv i amfibiedammen på Åsland

Follobaneprosjektet lagde en ny dam til amfibiene på Åsland i vinter, og nå er det liv i dammen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Da amfibiene på Åsland krøp ut fra steinrøysene etter vinterdvalen sin, hadde de en fått en ny og fin dam å kose seg i. Det var knyttet stor spenning til om liten salamander og spissnutefrosk, eller - for den saks skyld, den vanlige buttsnutefrosken, ville finne frem til sitt nye hjem. Det finnes for øvrig også stor salamander i Norge, men sistnevnte er ikke observert i området ved Åsland.

Stor var gleden da miljørådgiver for ytre miljø nylig oppdaget rumpetroll som virret rundt i dammen. Rumpetroll er stadiet mellom egg og voksen frosk eller padde. De lever i vann og spiser små alger. 

I dag var miljørådgiveren nede ved dammen og tok en ny titt, og nå har rumpetrollene fått bein de kan svømme med. De skal gjennom noen utviklingsstadier til før de blir til frosker eller padder. Det neste de utvikler er øyne, og til slutt får rumpetrollene "armer". Vi kommer til å følge utviklingen videre med spenning.  

Ser du nøye etter, finner du flere rumpetroll som svømmer rundt i vannkanten på amfibiedammen. Dette fotoet er tatt for noen uker siden, og rumpetrollene har nå fått bein.

Både spissnutefrosk, stor og liten salamander er rødlistede arter, hvilket betyr at de er utrydningstruet, og dermed fredet. Felles for amfibiedyr er at de har tynn hud, og må derfor alltid være i nærheten av vann for å holde seg fuktig. I vannet er det andre dyr, blant annet mygglarver, som amfibiene livnærer seg av.

Amfibiedammen ligger i ytterkant av Follobanens riggområde på Åsland i Oslo, og er en erstatning for en tidligere dam som lå lenger inn på anleggsområdet. Bekken gjennom området fikk også nytt bekkeleie, slik at den ikke gikk gjennom dammen. 

Follobaneprosjektet har også gjennomført flere lignende tiltak. Den nye tunnel for Roåsbekken ved anleggsområdet på Ski er tilrettelagt for ålevandring.  

 Fotomontasje som viser hvordan amfibiedammen blir når vegetasjonen har vokst til. Den omlagte bekken ses til høyre i bildet. (Illustrasjon: Jernbaneverket/FPS AS.)