Grønliåsen: Nabovarsel sprengningsarbeider

Arbeidene i Grønliåsen utføres som en del av Follobaneprosjektet. Nå sprenges det ut en 2,7 km lang rømningstunnel som vil gå 100 meter under bakken mellom Meklenborg og Bjørnerud.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Arbeidene flyttes gradvis nordover, og Jernbaneverket informerer nå nye nabolag som vil bli berørt av arbeidene. Sprengningsarbeidene i tunnelen vil pågå ut året.   

Sprengningsarbeidene pågår på dagtid, kveld og natt, men ikke i innsovingsperioden mellom kl. 23-01, samt fra lørdag ettermiddag til mandag morgen kl. 07. Sprengningssalvene om natten er justert ned og delt opp. Dette er et tiltak for å dempe vibrasjonene for naboene. Jernbaneverket beklager de ulempene arbeidene medfører for våre naboer i området.

Les hele nabovarselet for sprengningsarbeidene