Første TBM ferdig bygget

Jernbaneverket har godkjent produksjonen av den første av fire tunnelboremaskiner for Follobaneprosjektet. Den nå ferdigproduserte maskinen vil ankomme anleggsområdet i Oslo i mai fra fabrikken i Tyskland. De fire tunnelboremaskinene skal bore hoveddelen av Nordens lengste jernbanetunnel.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Tunnelboremaskinen (TBM) er spesialtilpasset Follobaneprosjektet og ble overlevert fra produsenten Herrenknecht torsdag 10. mars. I september vil den starte arbeidet med å bore TBM-delen av Follobaneprosjektet, som vil bli Nordens lengste jernbanetunnel, når den står klar i 2021. Dette er også historiens største TBM-prosjekt i Norge.

- Etter omfattende vurdering bestemte Jernbaneverket allerede i slutten av 2012, hvilken metode som skal brukes for å drive Follobaneprosjektets lange tunnel. TBM ble ansett å være den beste løsningen av hensyn til miljø og fordi det fantes et stort anleggsområde til hele TBM-prosjektet. I dag har vi nådd en historisk milepel og vi er imponert over TBM-produksjonen. Denne TBMen er ferdigprodusert under ett år etter at kontrakten ble signert. Vi ser nå frem til videre samarbeid med entreprenøren, sier Anne Kathrine Kalager, prosjektleder TBM, Jernbaneverket/Follobaneprosjektet.

Den første tunnelboremaskinen er ferdig produsert i fabrikken i Tyskland. I dag godkjente Jernbaneverket produksjonen. Foto: Follobaneprosjektet.

Lager vanntett tunnel

En tunnelboremaskin er en maskin som lager en bestandig og vanntett tunnel i en operasjon. Entreprenøren Acciona Ghella Joint Venture (AGJV) vil bruke fire slike TBMer for å lage 18,5 km av den 20 km lange tunnelen mellom Oslo og Ski, på oppdrag av Jernbaneverket.

- Vi er svært fornøyde med å presentere den første TBMen som skal brukes i prosjekt. Maskinen har Oslo-blå farge foran og er spesialtilpasset norsk stein og geologi. Samarbeidet mellom Herrenknecht, Jernbaneverket og AGJV har vært veldig bra, noe som har resultert i overlevering av maskinen før planen, med god kvalitet, sier Fernando Vara, prosjektdirektør for Acciona Ghella Joint Venture.

Starter i september
Den nå ferdigstilte TBMen vil ankomme anleggsområdet i deler i mai, og bli montert igjen inne i fjellet ved anleggsområdet. Etter planen skal den starte boring mot Oslo i september 2016.

Tunnelboremaskinen borer ut fjell og stein ved hjelp kuttere på forsiden av maskinen. Samtidig monterer den betongelementer og frakter ut de utgravde steinmassene via et transportbånd.

- Vi er stolte over å være en bidragsyter i dette høyt profilerte prosjektet. Med våre høyteknologiske tunnelboremaskiner og gode service, vil vi bidra på alle måter for å sikre at Nordens lengste jernbanetunnel leveres med den høyeste mulig globale standard, sier Dr.-Ing. E. h. Martin Herrenknecht.

Tvillingtunnelen, som blir laget med TBM, vil bli 8,75m i diameter og omtrent 18,5 km lang. Totalt vil tunnelen bli 20 km. De fire TBMene vil være 145 m lange og veie 2400 tonn.

Ny fase
TBMene vil bli levert gjennom året og er planlagt satt i drift i løpet av 2016. To av TBMene vil bore nordover mot Oslo og to sørover mot Ski, med start på anleggsområdet på Åsland.

- Vi har nå sluttført første fase med utsprengning av tunneler på Åsland før planen. Nå forbereder vi en ny og spennende fase, bygging av tunnelen med TBM, sier Fernando Vara, prosjektdirektør for AGJV.


FAKTA OM TUNNELBOREMASKINER (TBM)

 • En tunnelboremaskin (TBM) borer sirkelrunde tunneler gjennom løsmasser og berg.
 • Det finnes flere typer tunnelboremaskiner: Open gripper type TBM, flere varianter av single shield TBM (bl.a. EPB TBM, Slurry TBM), samt double shield TBM som skal brukes for å bygge Follobanes tunnel.
 • Tunneldiameteren på ulike TBM-modeller varierer fra en meter opp til nesten 18 meter.
 • TBM er et mer industrielt produksjonssystem sammenliknet med konvensjonell sprengning.
 • Ved bruk av skjoldmaskiner monteres prefabrikkerte, vanntette betongelementer i en lukket ring for å ivareta bergsikring og vann- og frostsikring.
 • TBM er valgt for Follobanen bl.a. på grunn av tunnelens lengde, miljømessige forhold, tilgang til et stort riggområde hensiktsmessig plassert og behov for begrenset antall tverrslagstunneler.
 • Fire store tunnelboremaskiner skal drive Follobanens to tunnelløp, 18,5 km av det som blir Nordens lengste jernbanetunnel – totalt 20 km lang. (Drill & blast brukes bl.a. i hver ende.)
 • To TBMer skal bore nordover mot Oslo og to sørover mot Ski fra Åsland anleggsområde.
 • Lengde på tunnelboremaskinen og bakriggsystem: 150 m
 • Boret tunneldiameter: 9,96 m
 • Innvendig diameter for hvert tunnelløp etter betongutforing: 8,75 m
 • Vekt hver TBM, inklusiv bakrigg: Ca. 2400 tonn
 • Antall kuttere: 71 stk. med diameter 483 mm som hver kan belastes med opptil 32 tonn
 • Installert kraft: 6200 kW.
 • Gjennomsnittlig inndrift (boring) per maskin: 12-15 m per dag
 • Tunnelløpene blir forbundet med tverrforbindelser med max. 500 m mellomrom.
 • Double Shield TBM, som brukes på Follobanen, gjør det mulig å bore tunnelen samtidig som den ferdigstøpte foringen bygges, slik at tiden optimaliseres.
 • Follobanens TBMer leveres av det tyske firmaet Herrenknecht AG, Tyskland.
 • Første TBM ankommer Norge i midten av 2016 for montering.
 • Alle fire TBM skal etter planen være i arbeid fra januar 2017.

 

Kilde: AGJV & Jernbaneverket/Follobaneprosjektet