Fakta om tunnelboremaskiner

Med en vekt på 2400 tonn skal Follobanens tunnelboremaskiner grave ut ca.15 meter tunnel hvert døgn. Den første tunnelboremaskinen (TBM) startes etter planen opp inne i fjellet ved Åsland anleggsområde i september.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

 Den første TBMen står ferdig. Kilde Herreknecht.

 • Lengde på tunnelboremaskinen og bakriggsystem: 150 m.
 • Boret tunneldiameter: 9,96 m.
 • Innvendig diameter for hvert tunnelløp etter betongutforing: 8,75 m.
 • Vekt hver TBM, inklusiv bakrigg: Ca. 2400 tonn.
 • Antall kuttere: 71 stk. Installert kraft: 6200 kW.
 • Gjennomsnittlig inndrift (boring) per maskin: 12-15 m per døgn.
 • Tunnelløpene blir forbundet med tverrforbindelser med max. 500 m mellomrom.
 • Follobanens TBMer leveres av det tyske firmaet Herrenknecht AG, Tyskland.
 • To av de fire spesialtilpassede tunnelboremaskinene er perdig produsert per 15.4.2016.
 • Første TBM ankommer Norge i midten av 2016 for montering.
 • Alle fire TBM skal etter planen være i arbeid fra januar 2017.
 • Fire store tunnelboremaskiner skal drive Follobanens to tunnelløp, 18,5 km av det som blir Nordens lengste jernbanetunnel – totalt er tunnelen 20 km lang. (Drill & blast brukes bl.a. i hver ende.)
 • To TBMer skal bore nordover mot Oslo og to sørover mot Ski fra Åsland anleggsområde.
 • TBM er valgt for Follobanen bl.a. på grunn av tunnelens lengde, produksjonsmessige forhold, miljømessige forhold, tilgang til et stort riggområde hensiktsmessig plassert og behov for begrenset antall tverrslagstunneler.
 • TBM er et mer industrielt produksjonssystem sammenliknet med konvensjonell sprengning.

Kilde: AGJV & Jernbaneverket/Follobaneprosjektet

Tunnelboremaskin i full lengde. Kilde AGJV