Åsland: Tunnel før tiden

Sprengningsarbeidene i Grønliåsen ved Åsland har gått raskere enn planlagt. Nå er tunnelsystemet, som utgjør hoveddelen av sprengningsarbeidene, ferdig. Kun en 2,7 km lang rømningstunnel gjenstår.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Tunnelsystemet dypt nede i Grønliåsen består av to store haller for montering av tunnelboremaskinene, og logistikk- og servicetunneler. I fjellanlegget skal de fire tunnelboremaskinene settes sammen og anlegget skal også sikre en smidig drift når maskinene er i full sving.  Acciona Ghella JV er ansvarlig for sprenge- og borearbeidet i Grønliåsen, og AF anlegg har som underentreprenør utført arbeidene.  

- Det er et imponerende stykke arbeid som er gjort i tunnelanlegget nær Åsland fra august i fjor fram til i dag. Det har vært stor aktivitet på mange fronter parallelt, og dette arbeidet er koordinert og gjennomført på en fremragende måte. Grunnforholdene har i dette området vært gode, noe som også har bidratt til den gode fremdriften, sier Jernbaneverkets prosjektleder for tunnel TBM, Anne Kathrine Kalager.

Salveboring i tunnelen ved Åsland. Frekvensen på salvene vil nå gå betraktelig ned. Foto: Jernbaneverket

Kun rømningstunnelen gjenstår

Samtidig pågår arbeidet med en 2,7 kilometer lang rømningstunnel som vil gå langs hovedløpet av tunnelen, nordover fra Åsland. Også rømningstunnelen drives med konvensjonell sprengning.

- Tidligere har vi informert om at hoveddelen av sprengningsarbeidene ville pågå til påske. Det er derfor gledelig å kunne fortelle naboer på Beveråsen og Tårnåsen at de største arbeidene nå er ferdigstilt. Sprengningen av rømningstunnelen som nå gjenstår, er mindre omfattende og arbeidet vil gradvis bevege seg nordover i retning Bjørnerud, sier prosjektleder Anne Kathrine Kalager.  

- Når entreprenøren nå ligger foran planen tidsmessig får entreprenøren bedre tid til de påfølgende arbeidene som skal til før tunnelboremaskinene er klare for start.  Et slikt armslag er et gode for produksjonen, understreker Kalager. 

Oppstart av tunnelboremaskiner (TBM)

18,5 km av den 20 km lange hovedtunnelen mellom Oslo og Ski skal bores med fire tunnelboremaskiner (TBM).  Acciona Ghella Joint Venture (AGJV) utfører TBM-arbeidene på oppdrag fra Jernbaneverket. Den 20 km lange tunnelen blir Nordens lengste jernbanetunnel når Follobanen står ferdig i desember 2021. Den første av de fire tunnelboremaskinene skal starte høsten 2016, og alle maskinene skal være i drift innen utgangen av året. 

3D skisse av tunnelsystemet under Grønliåsen som nå er ferdigstilt. I dette anlegget skal tunnelboremaskinene snart monteres. Tunnelsystemet skal også sørge for en smidig gjennomføring av driftsfasen for de fire TBM-ene. Illustrasjon: AGJV.

Prosjektleder for tunnel TBM Anne Kathrine Kalager fra Jernbaneverket og anleggsleder Arnt Helge Åbø fra AF anlegg fyrer av den siste salven. Foto: Gro Haldis Elden

Da var en stor milepæl nådd. Foto: Gro Haldis Elden

Den siste salven ble feiret med kake nede i tunnelen. Kaken har samme form som tunnelanlegget! Foto: Gro Haldis Elden

Feiringen foregikk i montasjehall nord, der to av tunnelboremaskinene senere skal monteres. Foto: Gro Haldis Elden