Åsland: Naboinformasjon desember

Sprengningsarbeidene i fjellet i Grønliåsen, der tunnelboremaskinene senere skal monteres er godt i gang. Siste sprengning før jul er onsdag 23. desember, og arbeidene starter opp igjen den 4. januar.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Nærmere informasjon finnes i nabobrevet som er sendt ut til naboer på Beveråsen og Tårnåsen.