Åsland: Full fart i produksjonen

Høstens produksjon på Åsland både i tunnelen og ute på riggområdet har vært omfattende. Nå tar entreprenøren og deres ansatte en velfortjent juleferie. Se de siste bildene fra anleggsarbeidet.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Entreprenøren Acciona Ghella har hatt omfattende produksjon i tunnelen i løpet av høsten. To store fjellhaller er nå ferdigstilt. Det er her de fire tunnelboremaskinene senere skal monteres. Parallelt med dette er det drevet flere atkomsttunneler inn til disse hallene.

 Etter at drivingen av montasjehallene og atkomsttunnelene er ferdigstilt, skal disse innredes med dekke og utstyr slik at tunnelboremaskinene etter hvert kan fraktes ned og monteres på en effektiv måte.

 Utenfor tunnelen har det også skjedd mye på Åsland denne høsten. Riggområdet, som er på hele 245 000m2, er ferdig oppfylt, og veier er anlagt. Her skal massene fra tunnelen sorteres og bearbeides videre, og det bygges tre elementfabrikker med tilhørende lagerplass.  Den første fabrikkbygningen er nesten oppe, og gjøres klar for innredning tidlig på nyåret.

Forberedelsene for å kunne starte oppfylling av masser på deponiområdet som ligger i bakkant av riggområdet er så vidt påbegynt. Der skal det legges igjen mer enn en million m3 med masse.