Tunnel: Første salve fyrt av

- Politikere har i mange år jobbet for å få dette til, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, som i dag fyrte av første salven i forbindelse med det som blir Nordens lengste jernbanetunnel.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fyrer av første salven på tunnelen, med skytebas og anleggsleder tilstede.Den første salven ble fyrt av fra Follobanens anleggsområde på Åsland, der de forberedende arbeidene er i full gang. Det er AF Gruppen, på vegne av Jernbaneverket, som bygger to atkomsttunneler inn til det som skal bli hovedtunnelen.

Fra 2021 skal tog kjøre Follobanen mellom Oslo S og trafikk-knutepunktet nye Ski stasjon på 11 minutter mot dagens 22 minutter. 

En stor dag
En blid samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen etter at salven er fyrt av.- Det føles godt at Follobaneprosjektet er i gang for alvor og det er gøy å være tilstede og fyre av den første salven, sa statsråd Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsministeren understreket at det har vært arbeidet i mange år for å få vedtatt Follobanen, som blir innerste delen av Intercity-utbyggingen sørøstover fra Oslo. 
- Dette er en investering for fremtiden. Vi vil følge Follobaneprosjektet med stor interesse fremover, sa statsråden. Han understreket at målet er å bygge så god infrastruktur at køene til og fra Oslo blir langt mindre og flere kan bo utenfor byen.

Ansatte fra entreprenørselskapet og ansatte i Jernbaneverket var til stede på Åsland da den første salven gikk av med et tungt drønn fredag morgen, under omfattende sikkerhetstiltak. Bare et fåtall gjester med fullt sikkerhetsutstyr fikk komme inn på anleggsområdet.

Bygger mer enn 60 km nye spor
-Dette er en stor dag for jernbanen, understreket assisterende jernbanedirektør Gunnar G. Løvås.
- Vi skal bygge over 60 km med nytt spor. Follobaneprosjektet omfatter langt mer enn det som blir bane for direkte-tog mellom Oslo og Ski. Det er blant annet nødvendig å legge om spor, og omfattende arbeid ved Oslo S inngår i prosjektet. Den 20 km lange tunnelen får to atskilte tunnelløp og på Ski bygges et nytt, moderne trafikk-knutepunkt.

Ca. 75 kg sprengstoff ble brukt i den første, vellykkede salven som ble tatt bare få dager etter at Stortinget 17. juni sluttet seg til regjeringens anbefaling om oppstart av Follobaneprosjektet. Dermed kan hovedarbeidene starte opp og Jernbaneverket som byggherre inngå totalkontrakter. 
Mange arbeidsoperasjoner skal utføres i storskala-prosjektet før banen står ferdig. - Det er avgjørende for prosjektet at vi når alle milepæler også fremover, sa assisterende prosjektdirektør for Follobanen, Anne Kathrine Kalager.