Tilbudsgrunnlag sendt ut for drill & blast

Tilbudsgrunnlag er sendt ut til selskaper som har prekvalifisert seg til konkurranse om Follobanens drill & blast-kontrakt. Dette er en stor totalkontrakt som omfatter tunnelarbeid med tradisjonell sprengning og mekanisk bryting i Ekebergåsen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Illustrasjon av tuneller i EkebergåsenTunnelarbeidet i Follobaneprosjektet er delt inn i to; en kontrakt for boring av tunnel med fire tunnelboremaskiner (TBM) og en for konvensjonell driving (drill & blast). Til sammen utgjør de to kontraktene arbeidet med det som blir Norges hittil lengste jernbanetunnel.

Stor konkurranse
I overkant av 30 selskaper eller sammenslutninger fra hele Europa og fra Asia deltok i prekvalifisering for tunnelarbeidene i Follobaneprosjektet.  Jernbaneverket/Follobanen har vurdert og valgt selskaper ut fra deres kapasitet, arbeidserfaring og soliditet. 

Det er seks parter/selskaper som får konkurrere om drill & blast- kontrakten:

  • Et arbeidsfellesskap (Joint Venture) mellom selskapene Implenia Norge, Hochtief Solution og Dragados (Norge – Tyskland – Spania)
  • Et arbeidsfellesskap (JV) mellom selskapene Skanska Norge og Strabag (Norge – Østerrike)
  • Et arbeidsfellesskap (JV) mellom selskapene SALINI, IMPREGILO og CSC Impresa Costruzioni (Italia – Italia – Sveits)
  • AF gruppen Norge (Norge)
  • Obrascon Huarte Lain (Spania)
  • Società italiana per condotte d’acqua (Italia)

Urbane utfordringer
Drill & blast- kontrakten omfatter tekniske utfordringer i et område av hovedstaden der det allerede er en rekke fjellanlegg. Follobanen skal passere gjennom dette området.  I de mest krevende områdene har Jernbaneverket valgt mekanisk brytning som metode. Med denne metoden ivaretas sikkerheten til de som arbeider på anlegget og sikkerheten til naboer og andre berørte i anleggsperioden, på aller beste måte.
Entreprenørene får frist til 18. august med å levere inn sine tilbud. Kontraktsignering er planlagt 14. desember 2014. De arbeidene som denne totalkontrakten omfatter, skal etter planen være ferdig sommeren 2018. Hele Follobaneprosjektet har nå sluttdato 2021.

Norges største landbaserte prosjekt
Det er i alt fire, store EPC-kontrakter eller totalkontrakter i Follobaneprosjektet. Jernbaneverket er byggherre.  I tillegg til de to tunnelkontraktene, omfatter en av kontraktene innføring av den nye banen til Oslo S og en kontrakt gjelder strekningen Langhus-Ski (inkludert bygging av kollektivknutepunktet nye Ski stasjon).

Follobanen er innerste del av InterCity-utbyggingen sørover fra Oslo.