Prekvalifisering for ny tunnelkontrakt på Follobanen

Prekvalifiseringen for den andre, av totalt fire totalentreprisekontrakter for bygging av Follobanen, er nå lagt ut i markedet. Målet er å finne en entreprenør som skal være med å bygge den lengste jernbanetunnelen i Norge.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Det er prekvalifisering til totalentreprisekontrakten (EPC) for driving av tunneler med konvensjonell sprengning som nå er lagt ut i markedet. Tunnelene på Follobanen skal bygges både ved hjelp av konvensjonell sprengning og tunnelboremaskiner (TBM). Delene som skal drives med konvensjonell sprengning omfatter blant annet:

  • Ny tunnel for inngående Østfoldbane
  • Indre del av tunellen på Follobanen
  • Krysninger med flere eksisterende tunneler og veier i Ekebergåsen
  • En 3-spors tunnel som skal knyttes sammen med arbeidene inn mot Oslo S

Prekvalifiseringen er første trinn i en 2-trinns prosedyre. Som følge av en prekvalifisering vil fem til sju tilbydere bli invitert til å delta i en anbudsrunde. Valg av tilbydere vil blant annet baseres på følgende kriterier:

  • erfaring fra gjennomføring av tilsvarende prosjekter
  • teknisk erfaring og ekspertise
  • kapasitet til å gjennomføre prosjektet

For nærmere informasjon om denne kontrakten og Follobanens øvrige kontrakter, vennligst se prosjektets Market website.