Prekvalifisering for Follobanen klar

Selskaper fra hele Europa og fra Asia har deltatt i prekvalifisering for å kunne konkurrere om bygging av det som blir Norges lengste jernbanetunnel. Arbeidet med å prekvalifisere selskaper er nå avsluttet som planlagt.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

I overkant av 30 selskaper eller sammenslutninger har ønsket å bli prekvalifisert. Jernbaneverket har vurdert selskapene utfra kapasitet, arbeidserfaring og soliditet og er fornøyd med kvaliteten på selskapene som har blitt prekvalifisert.

Tunnelarbeidet i Follobaneprosjektet er delt inn i to, store kontrakter; en for boring/driving av tunnelen med fire tunnelboremaskiner (TBM) og en for konvensjonell driving (drill & blast).

Stor interesse fra mange land

-Det har vært veldig god respons både fra nasjonale og internasjonale selskaper, på begge kontraktene. Antall interessenter og kvaliteten på besvarelsene viser at den kontraktstrategien Jernbaneverket har valgt for prosjektet, samsvarer godt med den tilgjengelige kompetansen og kapasiteten det ser ut til å være i markedet, sier Erik Smith, prosjektdirektør i Follobanen.

Seks parter/selskaper er tilbudt å by på totalkontrakt for tunnelarbeid som skal utføres med TBM (tunnelboremaskiner):

 • Et arbeidsfellesskap (Joint Venture) mellom selskapene Acciona Infraestructuras og Ghella (Spania – Italia)
 • Et arbeidsfellesskap (JV) mellom selskapene Gülermak – Samsung – Pizzarotti (Tyrkia – Korea – Italia)
 • Et arbeidsfellesskap (JV) mellom selskapene Implenia Norge, Hochtief Solution og Dragados (Norge – Tyskland – Spania)
  Et arbeidsfellesskap (JV) mellom selskapene NCC Construction, Vinci Construction Grands Projects, og Wayss & Freytag Ingenieurbau (Norge – Frankrike – Tyskland)
 • Et arbeidsfellesskap (JV) mellom selskapene Obrascon Hauarte Lain, SK Engineering & Construction (Spania – Korea)
 • Et arbeidsfellesskap (JV) mellom selskapene Skanska Norge og Strabag (Norge – Østerrike)

Seks parter/selskaper er tilbudt å by på totalkontrakt for tunnelarbeid som skal utføres med drill & blast:

 • Et arbeidsfellesskap (Joint Venture) mellom selskapene Implenia Norge, Hochtief Solution og Dragados (Norge – Tyskland – Spania)
 • Et arbeidsfellesskap (JV) mellom selskapene Skanska Norge og Strabag (Norge – Østerrike)
 • Et arbeidsfellesskap (JV) mellom selskapene SALINI, IMPREGILO og CSC Impresa Costruzioni (Italia – Italia – Sveits)

Enkeltstående selskaper:

 • AF gruppen Norge (Norge)
 • Obrascon Huarte Lain (Italia)
 • Società italiana per condotte d’acqua (Italia)

Bakgrunn

Follobanen utgjør innerste del av InterCity-utbyggingen sørover fra Oslo. Mest mulig av arbeidet med dobbeltsporet skal lyses ut i markedet. I tillegg skal Jernbaneverkets spesialkompetanse bli brukt og Jernbaneverkets rolle som byggherre skal styrkes.

Det vil i alt være fire, store EPC-kontrakter eller totalkontrakter for Follobaneprosjektet. Inndelingen er slik: En kontrakt omfatter innføring av den nye banen til Oslo S, to kontrakter omfatter tunnelarbeid og en kontrakt omfatter strekningen Langhus-Ski (inkludert nye Ski stasjon).

Fakta om Follobaneprosjektet

-Norges største samferdselsprosjekt i nyere tid
-22 km nytt dobbeltspor fra Oslo S til kollektivknutepunktet Ski, med landets hittil lengste jernbanetunnel (20 km)
- første norske jernbanetunnel med to atskilte tunnelløp
- prosjektet omfatter bygging av nye Ski stasjon, omfattende arbeid på Oslo S, nødvendig omlegging av spor til Østfoldbanen inn mot Oslo S og mellom tunnelen og nye Ski stasjon (totalt 64 km nye jernbanespor)
- gir mulighet for halvert reisetiden Oslo-Ski og økt kapasitet til og fra Oslo S
- blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørover fra Oslo og kan kombineres med fremtidig høyhastighetsbane til kontinentet

Les mer om prosjektet: www.jernbaneverket.no/no/Prosjekter/Prosjekter/follobanen/Follobanen/