Første tunnel-kontrakt tildelt på Follobanen

Selskapet Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A (Condotte) er tildelt kontrakt for Follobaneprosjektets tunnelarbeid med konvensjonell metode; drill & blast-kontrakten. Kontrakten er den første av fem totalkontrakter i Norges største samferdselsprosjekt.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Illustrasjoner av tunneler i Ekebergåsen. Kilde: Jernbaneverket/Follobaneprosjektet.

Jernbaneverket har sendt tildelingsbrevet til Condotte. Ifølge gjeldende regler for offentlige anskaffelser kan avtalen signeres etter en innsigelsesfrist på minimum 10 dager. Seks selskapssammenslutninger var prekvalifiserte av Follobaneprosjektet. Tilbudene som ble sendt inn, har blitt nøye evaluert av prosjektet, og kontrakten er tildelt ut etter en samlet vurdering av tekniske og økonomiske forhold.

Kontrakten, som er på i underkant av 1.2 milliarder kroner, blir etter planen signert innen utgangen av februar. Arbeidet starter så raskt som mulig.

Omfattende og utfordrende kontrakt

Follobanen: Tunneldriving med konvensjonell sprengning. Foto: Helen Karlsen/JBVTotalkontrakten for tunnelarbeid med drill & blast (D&B) omfatter arbeid i Ekebergåsen, nær Oslo Sentralstasjon. Det skal blant annet bygges en fjellhall for Follobanens to spor, og Østfoldbanens inngående spor. I Ekebergåsen skal tunnelen krysse under E6-tunnelen. Det skal etableres tverrslagstunneler og adkomsttunnel. Alnaelvas tunnel skal flyttes, og det skal drives tunnel forbi oljelagre og annen eksisterende infrastruktur**.

Arbeidet strekker seg fra Mosseveien og 1200 meter inn i Ekebergåsen. Der er grensesnittet mot totalentreprenøren for neste tunnelkontrakt, som omfatter driving av tunnel med tunnelboremaskiner. Drill & blast-kontrakten omfatter også bygging av tunnel for nytt løp til den nordgående Østfoldbanen og portalløsning under E18 Mosseveien.

Et godt valg
Condotte er valgt etter en samlet økonomisk og teknisk vurdering.

- Selskapet besitter solid erfaring som er direkte relevant for jobben som skal utføres, og vi har her et tilbud der både pris, erfaring og foreslåtte løsninger møter våre forventninger. Vi ser fram til et godt samarbeid med Condotte, sier Follobanens prosjektdirektør, Erik Smith.

Condotte ble etablert i Italia i 1880 og har lang erfaring fra bygging av tunneler, demninger, kraftverk med mer.

Jernbaneverket har brukt konvensjonell sprengning ved mange tidligere prosjekter. Her fra Gjevingåsen. Foto:Hilde Lillejord/JBV.Mange selskap har bidratt allerede
Follobaneprosjektet er i innspurten med å forberede traséen og anleggsområdene, slik at det meste vil være klart når totalentreprenørene begynner sitt arbeid. 10 kontrakter til en verdi av omlag en halv milliard kroner omfatter de forberedende arbeidene med Follobaneprosjektet. Entreprenørene (Skanska, AF gruppen, Norsk Gjenvinning, Siemens, Implenia, Baneservice og KF Entreprenør) har hatt med seg over 50 underentreprenører og utført arbeid ved Oslo S, på anleggsområdet på Åsland og ved Ski stasjon. Riggområder er etablert, to atkomsttunneler på Åsland sluttføres i løpet av noen måneder. Andre viktige forberedelser er gjort på Sørenga og ved Middelalderparken. Flere andre selskap deltar i Follobaneprosjektets overvåkingsprogram for blant annet miljø og grunnforhold. I tillegg er mange av de ledende rådgivningsmiljøene i Norge involverte i planleggingen av Follobaneprosjektet, som er et pilotprosjekt for norsk jernbaneutbygging.

Internasjonalt marked
Follobaneprosjektet har valgt en utbygnings-strategi som tilsier at det aller meste av arbeidet blir utført i store totalentrepriser. På grunn av kontraktenes størrelse og omfang, har prosjektet tiltrukket seg en rekke store nasjonale og internasjonale tilbydere. Konkurransen om den første totalkontrakten (drill & blast) var hard og prosjektet mottok svært gode tilbud fra deltagerne.

Kort om Follobaneprosjektet: Det 22 km lange Follobaneprosjektet omfatter et nytt dobbeltspor mellom Oslo S og kollektivknutepunktet Ski stasjon. Prosjektet omfatter en 20 km lang jernbanetunnel med to atskilte løp, omfattende arbeid ved Oslo S, en ny jernbanestasjon i Ski og nødvendig omlegging av spor til Østfoldbanen (inn mot Oslo S og mellom tunnelen og nye Ski stasjon). Det nye anlegget utgjør totalt 64 km jernbanespor. Follobaneprosjektet er et pilotprosjekt for norsk jernbaneutbygging og blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo.

I tråd med Jernbaneverkets nye kontraktstrategi for utbygging har Follobaneprosjektet fem totalkontrakter (EPC*): EPC Oslo S, EPC TBM, EPC D&B, EPC Ski og Signal. Den neste kontrakten som skal tildeles i mars/april 2015, er kontrakten for tunnelbygging med tunnelboremaskiner (TBM).

*EPC står for engineering, procurement and construction. Dette er en vanlig kontraktstype innen anleggsbransjen og tas nå i bruk for jernbaneutbygging av Follobaneprosjektet.

**Oppdatert 26.8.15. Tidligere opplysning om Ryentunnelen er endret.