Middelalderfunn i Sørmarka

I forbindelse fra de forberedende arbeidene til Follobanen i Sørmarka i Oslo har arkeologer fra Kulturhistorisk museum gjort funn som endrer synet på når de første menneskene kom til Oslo og Akershus.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

 

Utgravningene av to boplasser, som ble funnet i forbindelse med de forberedende arbeidene til Follobanen og den nye bydelen Gjersrud–Stensrud, har avdekket de eldste funnene rundt Oslofjorden- og noen av de aller eldste sporene etter mennesker i hele Norge.

Funnene er rundt 11.000 år gamle - fra dengang da isen var på vei til å trekke seg tilbake fra området. Det er klart at de to boplassene den gang lå i strandkanten - kanskje bare noen kilometer sør for iskanten. De som har slått seg til der har høyst sannsynlig kommet sjøveien sørfra og funnet le og jaktmarker i den fine skjærgården. I dag ligger de to gamle boplassene i skogen på 190 meters høyde.

Follobaneprosjektet har lagt forholdene til rette for arkeologene, med blant annet telt, strøm og vann, slik at de kan foreta utgravningene sine på vinteren. Tilretteleggingen gjør at de vil bli ferdige til jul og hindrer dermed ikke fremdriften av de forberedende arbeidene til Follobanen.

Det er Jernbaneverket, som byggherre for Follobanen, som bekoster utgravingene.

-  Follobaneprosjektet kartlegger alle berørte områder for å sikre eventuelle kulturminner. Vi er pålagt å gjøre dette og utgravningene inngår i budsjettet vårt. Jernbaneverket har et veldig godt samarbeid med arkeologene, og vi synes det er spennende at det så langt eldste funnet i Oslo og Akershus er gjort som en del av vår jernbaneutbygging, sier Anne Kathrine Kalager, assisterende prosjektdirektør i Follobaneprosjektet i Jernbaneverket.

Det skal graves på stedet frem til jul.

Her kan du lese mer om utgravningene:

http://www.osloby.no/nyheter/Her-bodde-de-forste-Oslo-borgerne-for-11000-ar-siden-7388375.html

http://www.nrk.no/ostlandssendingen/fant-11-000-ar-gamle-okser-og-piler-1.11383851

http://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestlandssendingen/dkoa98112813/28-11-2013#t=1m8s

http://norark.no/undersokelse/viktige-steinalderfunn-i-oslomarka