Halvveis til mål

På Åsland i Oslo har Follobaneprosjektet sprengt seg halvveis gjennom fjellet i begge adkomsttunnelene. De skal bli nærmere én kilometer lange.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Dette er én del av de forberedende arbeidene for Follobanen på anleggsområdet på Åsland som startet sist sommer, og avsluttes sommeren 2015. Da overtar totalentreprenøren som skal utføre hovedarbeidene på den lange tunnelen til Follobanen, Nordens lengste jernbanetunnel. Jernbaneverket gjennomgår tilbudene på totalentreprisen for tunnel, EPC TBM, i disse dager, og kontrakten er planlagt signert i slutten av mars 2015.

Lager adkomst til hovedtunnelen
Det er adkomsttunneler til hovedtunnelen til Follobanen som nå blir sprengt ut av AF Gruppen, entreprenør for forberedende arbeider på Åsland. Siden det skal drives tunneler i begge retninger fra Åsland, er det mye logistikk som må håndteres. Av den grunn er det behov for to adkomsttunneler.

Når adkomsttunnelene er ferdige, skal de brukes til å frakte inn og ut arbeidere og deler til de fire tunnelboremaskinene (TBM), i tillegg til stein fra tunnelen. Det er også sprengt ut et løp, en omlastestasjon, som knytter de to adkomsttunnelene sammen. Omlastestasjonen brukes til mellomlagring av stein fra tunnelen. Mellomlagringen er nødvendig for å unngå utkjøring av stein på kveldstid, noe som kan forstyrre nattesøvnen til beboerne i området. Beboere på Bjørndal som bor like over tunnelene, kjenner for øvrig rystelsene fra sprengningene godt.

Adkomsttunnelene som leder inn til hovedløpet – det søndre til venstre og nordre til høyre. Like bak gjerdet på toppen av fjellet, suser bilene på E6 forbi.
Høy aktivitet ute
Aktiviteten ute på anleggsområdet på Åsland er også høy. Dette arealet er på 450 dekar, og enda et område er tenkt regulert i tillegg til dette. AF Gruppen er i ferd med å klargjøre anleggsområdet for totalentreprenøren. Steinmasser fra tunnelen blir brukt til å planere og drenere området, som blir opparbeidet i to nivåer, et nedre nivå ved adkomsttunnelene og et øvre nivå. En anleggsvei knytter nivåene sammen.

Åtte anleggsmaskiner er her i gang med å tilrettelegge for kommende anleggsområde på Åsland. I tillegg var fire maskiner til i gang like utenfor bildet.  Bildet er tatt fra det nedre nivået mot det øvre.

Transformatorstasjon for fremtiden
En transformatorstasjon (trafo) er i ferd med å reise seg like ovenfor tunnelinngangene. Den skal sørge for at de fire tunnelboremaskinene får nok strøm til å bore de to hovedløpene, samt til all den andre virksomheten som vil foregå på anleggsområdet til Follobanen. Trafoen vil gi en strømforsyning på 40 megawatt.

Når Follobanen er ferdig bygget skal trafoen kunne forsyne det fremtidige boligområdet som Oslo kommune vurderer å bygge på Gjersrud-Stensrud med elektrisk kraft. I tillegg skal den forsyne Follobanens høyspentanlegg som vifter, lys med mer i tunnelen.

Det er KF Entreprenør som bygger trafoen på vegne av Jernbaneverket. Siemens starter arbeidene med montering av elektromekanisk utstyr til våren. Trafoen er klar til bruk i oktober 2015.

Transformatorstasjonen har en grunnflate er på 750 kvadratmeter (m2), og skal forsyne tunnelboremaskinene og resten av anleggsområdet med elektrisitet. Senere skal den forsyne Follobanens lange tunnel og eventuelt et fremtidig boligområde på Gjersrud-Stensrud.

Tunneltallenes klare tale
I den søndre adkomsttunnelen er det nå drevet 502 meter av totalt 948 meter tunnel. På dette punktet er tunnelen cirka 60 meter under terrenget.

I det nordre løpet er det sprengt ut 461 meter av 963 meter totalt. Tunnelen ligger på dette punktet 80 meter under terrenget.

Kvaliteten på fjellet er for tiden god i begge løp. God kvalitet betyr at arbeidene går fortere unna. For hver salve som sprenges, kommer man omtrent fem meter lenger inn i fjellet.

For å tette sprekker i fjellet i tunnelen, pumpes det inn betong gjennom mange hull boret inn i fjellet. En tunnelarbeider styrer injeksjonen av betong, som blir utført i inntil fire hull om gangen. Basen følger nøye med, og byggherren overvåker det hele - her fra stuffen i søndre løp.