Første tunnel-kontrakt signert

Jernbaneverket og Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A (Condotte) har signert den første totalentreprisen for bygging av Follobaneprosjektet, som er Norges største samferdselsprosjekt.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Signering av kontrakt. Fra venstre: Gunnar Løvås, assisterende jernbanedirektør, Duccio Astaldi, styreformann i Condotte og Erik Smith, prosjektdirektør i Follobaneprosjektet. Foto: Heiko Junge, NTBnyheterKontrakten, som omfatter tunnelarbeid med drill & blast og drill & split (uten sprengning), er en av fem totalentrepriser (EPC-kontrakter) i megaprosjektet.

Kontrakten til en verdi av ca. 1,2 milliarder kroner, er signert av Condottes styreformann Duccio Astaldi, Jernbaneverkets assisterende jernbanedirektør Gunnar Løvås og prosjektdirektør i Follobanen Erik Smith.

-Dette er vår første kontrakt i Skandinavia og jeg er stolt over at Jernbaneverket har valgt vårt selskap. Det er vårt mål å gjennomføre på aller beste måte. Vi ønsker ikke å skuffe de som har vist at de stoler på oss, sier styreformann Duccio Astaldi.
 
- Condotte har bred erfaring som er direkte relevant for det arbeidet som skal utføres i Follobaneprosjektet, inkludert erfaring med å drive tunneler ved bruk av drill & split, det vil si uten sprengstoff. Denne teknikken er viktig for deler av tunnelarbeidet nær Oslo sentrum. Det er en glede for Jernbaneverket å introdusere dette godt kvalifiserte selskapet her i Norge, understreker Gunnar Løvås i Jernbaneverket.

Selskaper fra hele Europa og fra Asia er prekvalifisert og leverer tilbud for å få kontrakter som omfatter hovedarbeid med Follobaneprosjektet. Hovedarbeidet er del inn i fem EPC-kontrakter*: EPC Oslo S, EPC TBM, EPC D&B, EPC Ski og Signal.
Store deler av det forberedende arbeidet (klargjøring av trasé, oppbygging av anleggsområder, bygging av to atkomsttunneler med mer), er ferdig og det siste blir ferdig i løpet av få måneder.

Tunneldriving med drill og blast. Foto: Hilde Lillejord/Jernbaneverket.Follobaneprosjektet, som starter ved Oslo S, utføres av Jernbaneverket på vegne av Samferdselsdepartementet. Follobaneprosjektet er bygg-herre og skal følge opp de store kontraktene. Arbeidet ledes av prosjektdirektør Erik Smith.

Informasjon fra selskapet Condotte:
Società Italiana per Condotte d’Acqua was established on April 7, 1880 and has carried out, in Italy and in the world, all kind of construction works.
In order to give a clear picture of Condotte’s position in the construction market (in Italy as well as abroad), with its annual sales of around 1.2 billion € in 2013, it is ranked as 3rd Italian Construction Company and as 96th among top 250 International Contractors. Its order book (approximately € 5.0 billion) will ensure that the company can remain in the current top positions in the coming years.
Condotte and its subsidiaries are pursuing a step by step increase of their activities abroad, always looking for new projects where it is possible to share with each client the benefit of the specific technical and organizational know how the company has developed.

The drill and blast contract of the Follo Line Project fully fulfills such features. Into underground works Condotte has always played a leading role, since 1960’s when it was involved in the Mont Blanc Tunnel (an infrastructure extremely daring for that time), up to now when Condotte is the main Contractor in the Ceneri Base tunnel (Switzerland).