Follobanen tildeler AF Gruppen storkontrakt

Jernbaneverket ved Follobaneprosjektet har signert kontrakt med AF Gruppen Norge AS for forberedende arbeider for den nye tunnelen. Entreprenøren går i gang med arbeidet allerede neste uke.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Kontrakten har en verdi på omlag 250 millioner kroner og omfatter viktige arbeid som skal legge grunnlaget for en totalentreprenør som skal begynne med hovedarbeidene i 2015.

- Vi er veldig fornøyd med at AF Gruppen kan starte så raskt etter kontraktsignering. Nå er det høy aktivitet med de forberedende arbeidene i begge ender av den kommende tunnelen, samt på anleggsområdet på Åsland der AF Gruppen skal arbeide. Prosjektet er med andre ord i rute, sier Erik Smith, prosjektdirektør for Follobaneprosjektet.

De forberedende arbeidene omfatter blant annet:
• Konvensjonell driving (sprengning) av to atkomsttunneler - hver på cirka 1 km fra Åsland og ned mot Follobanens kommende hovedtunnel.
• Fjerne fyllmasser foran og rundt påhuggsområdet ved tidligere Åsland pukkverk og et nylig nedlagt asfaltverk.
• Etablere gang- og sykkelforbindelse fra Maurtuveien til området ved Myrer gård for å sikre at publikum ikke kommer i konflikt med anleggstrafikken.

Follobanen er første del av InterCity utbyggingen sørøst for Oslo og det største landbaserte prosjekt i Norge i nyere tid. Når det første toget etter planen skal gå i 2021, er det tilrettelagt for at reisetiden mellom Oslo S og kollektivknutepunktet Ski kan halveres ned til 11 minutter.