Åsland: Informasjonsbrev om aktiviteter

Follobanen sender hver mandag ut et informasjonsbrev som tar for seg de planlagte aktivitetene på anleggsområdet Åsland den kommende uken.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Du kan lese alle informasjonsbrevene her.

Informasjonsbrev
Du/dere som får dette informasjonsbrevet har meldt dere på ved å gi deres epost-adresse. Vennligst si fra til naboer og andre som også kan ha interesse av å melde seg på. De kan sende epost til follobanen@jbv.no merket “Åsland”.