Tunnel

 • Halvveis til mål

  På Åsland i Oslo har Follobaneprosjektet sprengt seg halvveis gjennom fjellet i begge adkomsttunnelene. De skal bli nærmere én kilometer lange.

  Frode fra AF på stuffen i tunnelen
 • Jernbane i Ekebergåsen

  Jernbaneverket og fem oljeselskaper samarbeider om innføring av Follobaneprosjektets tunneler gjennom Ekebergåsen ved Gamlebyen i Oslo, der det allerede er en rekke installasjoner i fjellet.

 • Sjef for Nordens lengste togtunnel

  Anne Kathrine Kalager har tatt over som prosjektleder for Follobanens lange tunnel. Geologen fra Tønsberg skal lede arbeidet med brorparten av det som blir Nordens lengste jernbanetunnel.

  Anne Kathrine Kalager har jobbet med Follobanen siden 2007
 • Utvidet anleggsområde på Åsland

  Oslo kommune har vedtatt reguleringsplanen for 4 TBM. Dette er en detaljregulering for rigg- og anleggsområde for de fire tunnelboremaskinene (TBM) som skal lage Nordens lengste jernbanetunnel.

  Tverrsnitt av den lange tunnelen, med ett løp mot Oslo og ett løp mot Ski
 • Første salve med statsråden

  Se film: Bli med på første tunnelsalve sammen med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen!

 • Tunnel: Første salve fyrt av

  - Politikere har i mange år jobbet for å få dette til, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, som i dag fyrte av første salven i forbindelse med det som blir Nordens lengste jernbanetunnel.

 • Follobanen tildeler AF Gruppen storkontrakt

  Jernbaneverket ved Follobaneprosjektet har signert kontrakt med AF Gruppen Norge AS for forberedende arbeider for den nye tunnelen. Entreprenøren går i gang med arbeidet allerede neste uke.

 • Åsland: Informasjonsbrev om aktiviteter

  Follobanen sender hver mandag ut et informasjonsbrev som tar for seg de planlagte aktivitetene på anleggsområdet Åsland den kommende uken.

 • Åsland: Høring avsluttet for 4 TBM

  Høringsfristen for utvidelse av anleggsområdet til Follobanen på Åsland gikk ut 3. februar. Oslo Kommune og Jernbaneverket har mottatt flere bemerkninger som blir gjennomgått i disse dager.

 • Borer for å overvåke grunnvann

  Follobanen har som mål at alt anleggsarbeid skal være til minst mulig sjenanse for beboere og gjøre minimal skade på naturen. I den anledning utvider vi stadig overvåkningen av grunnvannet, og skal nå bore to nye inspeksjonsbrønner på Åsland og reetablere en brønn på Bjørndal.