Tunnel

 • Første tunnelborhode monteres

  Dypt nede i berget nær Åsland er flittige hender i gang med å sette sammen hodet til den første tunnelboremaskinen. Borhodet monteres foran på gigantmaskinen som skal «spise» seg vei gjennom fjellet i retning Oslo.

  Borhodet til den første tunnelboremaskinen monteres under bakken nær Åsland. Foto: Acciona Ghella JV.
 • Spørsmål om tunnelboring?

  De er lange og store og «spiser» fjell. Fire tunnelboremaskiner skal produsere tett og sikker tunnel for nye Follobanen. Les aktuelle spørsmål og svar om tunnelboring.

 • Fakta om tunnelboremaskiner

  Med en vekt på 2400 tonn skal Follobanens tunnelboremaskiner grave ut ca.15 meter tunnel hvert døgn. Den første tunnelboremaskinen (TBM) startes etter planen opp inne i fjellet ved Åsland anleggsområde i september.

 • Gigantmaskin nr to er ferdig

  Den andre av Follobaneprosjektets fire tunnelboremaskiner er nå godkjent av Jernbaneverket ved Herrenknechts fabrikk i Tyskland. Oppgaven den står foran er massiv; boring et av tunnelløpene fra Åsland mot Ekebergåsen.

  Den andre tunnelboremaskinen i Follobaneprosjektet er ferdig på fabrikken i Tyskland.
 • Første TBM ferdig bygget

  Jernbaneverket har godkjent produksjonen av den første av fire tunnelboremaskiner for Follobaneprosjektet. Den nå ferdigproduserte maskinen vil ankomme anleggsområdet i Oslo i mai fra fabrikken i Tyskland. De fire tunnelboremaskinene skal bore hoveddelen av Nordens lengste jernbanetunnel.

  Den første tunnelboremaskinen er ferdig produsert i fabrikken i Tyskland. I dag godkjente Jernbaneverket produksjonen.
 • Godt nabomøte på Åsland

  Presentasjonene fra nabomøtet på Åsland den 2. mars er nå lagt ut.

  Assisterende byggeleder Simen Thorsen fortalte om masselagring og grunnforsterkningstiltak. Foto: Acciona Ghella.
 • Grønliåsen: Nabovarsel sprengningsarbeider

  Arbeidene i Grønliåsen utføres som en del av Follobaneprosjektet. Nå sprenges det ut en 2,7 km lang rømningstunnel som vil gå 100 meter under bakken mellom Meklenborg og Bjørnerud.

 • Sydhavna: Nabovarsel sprengningsarbeider

  I forbindelse med bygging av den nye Follobanen utfører Jernbaneverket sprengningsarbeider i nærheten av Karlsborgveien. Arbeidene kan i perioder føre til støy for de nærmeste naboene.

 • Åsland: Tunnel før tiden

  Sprengningsarbeidene i Grønliåsen ved Åsland har gått raskere enn planlagt. Nå er tunnelsystemet, som utgjør hoveddelen av sprengningsarbeidene, ferdig. Kun en 2,7 km lang rømningstunnel gjenstår.

  Gjennombrudd ved tunnelsystemet under Grønliåsen. Foto: Jernbaneverket.
 • Ny milepæl i tunnelen

  På Sydhavna har Follobaneprosjektet sprengt og splittet gjennom flere hundre meter hardt fjell de siste månedene. Nå er adkomsttunnelene inn til den inngående Østfoldbanen ferdig, og drivingen av ny jernbanetunnel kan begynne for fullt.