Storinnrykk på informasjonsmøte i Ski

Over 200 interesserte tilhørere møtte opp da Jernbaneverket arrangerte informasjonsmøte om Follobanens arbeider i Ski torsdag 4. februar.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Jernbaneverket takker for godt oppmøte og engasjement under møtet.
Her kan du laste med presentasjonen fra møtet.

Mange interesserte tilhørere på Informasjonsmøtet i Ski.

Starter opp med arbeider i Ski sentrum
Follobanens arbeider i Ski sentrum har allerede pågått en stund, med blant annet riving av Skeidarbygget og felling av trær i stasjonsparken. På informasjonsmøtet presenterte Jernbaneverket planene for arbeidene som skal utføres i tiden fremover. Det var spesielt stor interesse knyttet til rivingen av Nordbyveien bro, spuntingen som skal utføres i det samme området, og støyen dette vil medføre.

Arbeidene med rivingen av Nordbyveien bro begynner den siste helgen i februar. Da skal gangbroen nord for selve Nordbyveien bro rives. Nordbyveien vil bli stengt for trafikk fra ettermiddagen fredag 26. februar til mandag 29. februar. I påsken starter rivingen av selve broen opp og disse arbeidene vil vare fram til høsten 2016. Omkjøring og gangtraséer vil bli godt skiltet og Jernbaneverket sender neste uke ut nabovarsel med mer informasjon om oppstarten av dette arbeidet.

Nordbyveien bro - Oversikt over arbeidsområde og gangveier fra februar til høst 2016.

Denne våren begynner også spuntearbeidene på Ski stasjon og i skjæringen rett nord for Nordbyveien bro. Spuntingen vil pågå periodevis fram til sommeren 2018. Naboer og andre berørte vil bli varslet i god tid før arbeidene starter opp. Jernbaneverket beklager at arbeidene kan påføre ulemper for de berørte.

Se vår 3D-video for en oversikt over Follobanen i Ski.