Startskudd for riving av bro i Ski sentrum

Siste helgen i februar vil gangbroen ved Nordbyveien bro i Ski sentrum rives. Rivingen er det første av en rekke arbeider som skal utføres i Ski sentrum i tiden fremover.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Nordbyveien bro sett fra Ski stasjon.Jernbaneverket beklager ulempene som anleggsarbeidet vil medføre, men vi gleder oss til å tilby den nye Follobanen og et nytt, moderne kollektivknutepunkt i Ski.

Midlertidig stenging av trafikk, gang- og sykkelstier
Det er entreprenørselskapet OHL som står for selve rivingen. Arbeidet medfører at gangbroen, som ligger parallelt med Nordbyveien bro, blir revet. Nordbyveien blir stengt for all trafikk fra fredag 26.2 kl. 10.00 til mandag 29.2 kl. 04.00. Også flere gang- og sykkelstier i området vil bli stengt. Veiene åpnes igjen mandag 29.4 kl. 04.00, men det vil da ikke være mulig for gående å benytte gangvei over Nordbyveien bro som følge av rivingen.

Arbeidet med Nordbyveien bro fortsetter med riving av eksisterende bro og deretter bygging av ny bro. Dette arbeidet har oppstart i påsken og vil vare frem til høsten 2016. Det er også planlagt oppstart av spunting* på Ski stasjon og nord for Nordbyveien bro i mars.
* Spunt er lange stålplater som vibreres ned i bakken for å hindre utglidning av masse.

Illustrasjon av nye Nordbyveien bro.Bredt spekter av informasjonstiltak
Jernbaneverket har iverksatt, og vil iverksette, en rekke informasjonstiltak knyttet til arbeidene i Ski fremover.

Informasjon om anleggsarbeidene som starter opp siste helg i februar ble lagt frem på åpent møte i Ski torsdag 4. februar 2016, der godt over 200 interesserte deltok. Se egen nyhetssak her.

I forbindelse med rivingen av gangbroen er det sendt ut nabovarsel til lokalt berørte og det vil settes opp informasjon om gang-og sykkelveier som kan benyttes. Les nabovarselet her. Det vil også sendes ut et eget nabovarsel i forbindelse med arbeidene som starter i påsken.

Jernbaneverket vil også ha åpne møter for foresatte og informere elever i klassens time.  Dialog med næringsliv og andre som blir spesielt berørt av arbeidene i stasjonsområdet vil bli ytterligere styrket. Jernbaneverket har også nylig også tatt initiativ til et informasjonsnettverk som skal bidra til lokalt berørte får så god informasjon som mulig.

Det vil i tillegg bli åpne møter, nyhetsbrev, plakater, åpne kontordager, og andre aktiviteter. Følg gjerne med på våre nettsider og på vår facebookside hvor vi legger ut nyheter fra anleggsaktivitetene.