Spuntarbeidene på Ski stasjon

Forberedelsene til Follobanen kan både høres og sees på Ski stasjon nå i juli, og støyen fra spuntarbeidene kan i perioder være krevende for de reisende. Arbeidene ved Ski stasjon har nå pågått i et par uker, og fremdriften går som planlagt.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Spuntarbeidene på Ski stasjon har pågått i et par uker, og Jernbaneverket følger opp på Ski stasjon med informasjon og tiltak for å redusere ulempene. Foto: JBV/Follobaneprosjektet

Jernbaneverket har stor forståelse for at støyen oppleves som plagsom, og utdeling av ørepropper er et av tiltakene som gjøres for å redusere ulempene for de som ferdes på stasjonen. I løpet av den første uken arbeidene har pågått, er det delt ut over 4000 ørepropper på Ski stasjon.

Spuntmaskinene har vært i gang i sporområdet sør for stasjonen, ved midtplattformen og ved  gangbrua  nord for stasjonen. Ved gangbrua er det plassert støydempende matter for å skjerme de som ferdes der. Arbeidene vil etter planen være ferdig i slutten av juli, og det skal settes spunt over en strekning på rundt 450 meter.

Spuntarbeidene foregår på flere steder i sporområdet vest for Ski stasjon. Foto: JBV/Follobaneprosjektet

Det foretas jevnlige støymålinger på flere punkter rundt stasjonen og på plattformene. Jernbaneverket følger løpende opp med vurdering av støysituasjonen og tiltak for støyreduksjon der det lar seg gjøre. Alle som  befinner seg i nærheten av områder med støy ved stasjonen og bussterminalen anmodes om å ta imot ørepropper som deles ut. Publikum kan også selv hente disse inne på venterommet på Ski stasjon.

Jernbaneverket beklager ulempene, og takker for tålmodigheten.