Snart klart for hovedarbeider - Follobanen i Ski

Forberedende arbeider til Follobanen i Ski har pågått for fullt siden tidlig i 2014, og vil fortsette frem til september i år. Fremdriften går som planlagt, og anlegget vil være klart slik at hovedarbeider kan starte fra høsten.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

3D-bilde som viser nye Ski stasjon i luftperspektiv, fra sør. Illustrasjon: Follobaneprosjektet/JBV

Det vil foregå anleggsarbeider på og ved Ski stasjon i sommer for å tilrettelegge for Follobanen og utvidet sporområde på den nye stasjonen. Blant annet skal det spuntes langs en 450 meter lang strekning på vestsiden av stasjonen. Midtplattformen vil være avstengt mellom spor 2 og 3, og togtrafikken avvikles fra spor 1 og 2. Her kan du lese nabovarselet som er sendt ut for Ski stasjon. 

Mange arbeider er ferdige
Det er allerede ferdigstilt en rekke arbeider for Follobanen. Dette gjelder blant annet jernbanetekniske arbeider og  avkorting/riving av flere bygninger på vestsiden av stasjonen. I tillegg kan vi nevne:

  • Stabilisering av grunnen nord for Ski stasjon – i overkant av 50.000 kalkpæler er satt ned
  • Forlengelse av kabelbro over sporene ved Ski stasjon
  • Etablering av riggområde på Kvakestad
  • Ny jernbaneundergang ved Roås er bygget. Denne skal etter hvert erstatte broene ved Roås og Endsjø
  • Avkorting av Skeidarbygget, som vil gi plass til flere spor på nye Ski stasjon
  • Bygging av mikrotunnel for overvann ved Roås
  • Ny trasé for Langhusveien er åpnet

Hva skjer videre i 2015
Spunting på Ski stasjon vil foregå fra slutten av juni og hele juli. Videre vil Roåsbekkens nye løp på ca. 600 meter tas i bruk i løpet av august – 300 meter bekketunnel ble ferdig i 2014. Kontrakt for hovedarbeidene skal etter planen inngås i løpet av sommeren, og denne entreprisen starter like over sommeren (EPC Ski).

Les mer om Follobanens arbeider i nyhetsbrevet som ble sendt til naboer langs Follobanens trasé i juni.