Ski: Nabovarsel om arbeid i påsken

Jernbaneverket og entreprenørselskapet OHL vil i påsken utføre bygge- og anleggsaktiviteter i forbindelse med riving av Nordbyveien bro i Ski sentrum. Arbeidene vil medføre støy og endringer for syklister, gående og bilister.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Jernbaneverket beklager ulempene dette vil medføre, men vi gleder oss til å tilby den nye Follobanen og et nytt, moderne kollektivknutepunkt i Ski.

Tidligere har gangbroen ved Nordbyveien bro blitt revet (se nyhetssak her) og i påsken vil rivingen av Nordbyveien bro ferdigstilles.

Anleggsarbeidene fører til at Nordbyveien bro og deler av Nordbyveien blir stengt fra 19.3 kl. 10.00. Nordbyveien bro og deler av Nordbyveien blir stengt fram til ny bro er planlagt ferdig senhøsten 2016.

Arbeidene vil medføre støy. De støyende arbeidene vil starte på dagtid 20.3 og slutte på natten 26.3. Arbeidene med spunting og peling, som er de mest støyende arbeidene, vil starte dagtid 23.3 og vare frem til natten 26.3. Disse arbeidene vil foregå dag og natt. De mest berørte vil bli tilbudt alternativ overnatting.

Jernbaneverket vil holde tett kontakt med naboer og andre i Ski gjennom hele byggeperioden.

Togtrafikken mellom Oslo og Ski stanses i påsken fordi det vil være arbeid over og på jernbanelinjen. NSB vil derfor tilby buss for tog. For spørsmål angående kollektivtransport kan NSB og/eller Ruter kontaktes.

Les hele nabovarselet her