Nabovarsel - Ski stasjon sommeren 2015

Fra 29. juni og ut juli vil det foregå anleggsarbeider på vestsiden av Ski stasjon, og togtrafikken avvikles fra spor 1 og 2.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

For å tilrettelegge for Follobanen og utvidet sporområde på nye Ski stasjon vil det foregå ulike anleggsarbeider på vestsiden av stasjonen i sommer. Blant annet skal det spuntes langs en 450 meter lang strekning. Midtplattformen vil være avstengt mellom spor 2 og 3 av hensyn til sikkerheten. Togtrafikken avvikles fra spor 1 og 2 under anleggsarbeidene. Les mer i nabovarselet som ble sendt ut uke 25.

Spuntingen på Ski stasjon vil foregå langs en 450 meter lang strekning på vestsiden av stasjonen.