Hovedarbeidene har startet

Hovedkontrakten EPC Ski er i gang, og i disse dager blir det sendt ut et eget nyhetsbrev for Ski. Her orienterer vi om arbeidene fremover, og inviterer til åpent møte i februar 2016 for alle interesserte.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Follobanens nyhetsbrev for Ski er sendt ut til husstander i Ski og deler av Langhus for å orientere om arbeidene fremover.

I nyhetsbrevet står det blant annet om

  • Åpent møte
  • Endret kjøremønster
  • Støyende arbeider
  • Parkering av sykkel og bil på Ski stasjon

Les hele nyhetsbrevet (pdf-format, 1 Mb, fire sider)

Nyhetsbrev er sendt ut til husstander i Ski og deler av Langhus i desember 2015