Hogging av trær

I uka før jul starter hogging av trær og fjerning av vegetasjon innenfor anleggsområdet til Follobanen i Ski. Naboer må dessverre forvente noe støy fra disse arbeidene.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Beboere i Waldemarhøyveien og Holteveien blir mest berørt av disse arbeidene, og kan forvente støy fra motorsag og anleggsmaskiner samt noe anleggstrafikk i området. Waldemarhøyveien kan også bli stengt i kortere perioder. 

Arbeidene foregår på hverdager mellom kl. 7 og 19, og det er TA Skogdrift og Trefelling AS som utfører arbeidene på oppdrag fra totalentreprenøren Obrascón Huarte Lain S.A (OHL). 

Arbeidene starter i løpet av uke 51, og avsluttes i løpet av januar 2016. I begynnelsen av januar 2016 starter grunnarbeider og etablering av anleggsveier flere steder på anleggsområdet. Disse arbeidene starter først i Holteveien. Nærmere informasjon kommer senere.

Les mer i nabovarselet som er sendt beboerne i nærområdet. Jernbaneverket beklager ulempene.