Arbeider på riggområdet på Kvakestad

Obrascón Huarte Lain S.A. (OHL) etablerer seg med boligrigg, kantine, kontorer, lager og parkeringsplass på riggområdet på Kvakestad i Langhus. Arbeidene starter uka før jul, og OHL flytter inn i februar 2016.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Inne på selve riggområdet blir det vanlige grave- og anleggsarbeider. Arbeidene består av grunnarbeider, etablering av teknisk infrastruktur og oppsett av brakkerigger. Til og fra riggområdet i Langhusveien blir det også en del transport. Arbeidene vil i hovedsak foregå mellom kl. 7 og 19 på hverdager.

Kvakestad blir riggområde for totalentreprenøren på Ski inntil arbeidene med Ski stasjon avsluttes.

Et nabovarsel er sendt de nærmeste naboene.